Στον Αντιπερ. Κυκλάδων, Γεώργιο Λεονταρίτη, πέρασε η ευθύνη λειτουργίας του Επαρχείου της Π.Ε. Θήρας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, από τη σήμερον και με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΠΕ Θήρας, οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Επαρχείου της Περιφερειακής Ενότητος Θήρας ανατέθηκαν στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη.

Σημειώνεται οτι έπαρχος Θήρας είναι η κ. Θεώνη Λειβαδάρου, με την οποία φαίνεται να υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας το τελευταίο χρονικό διάστημα και διαμαρτυρίες απο κατοίκους του νησιού, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο περιφερειάρχης να προχωρήσει σε αυτή την αναδιάρθρωση.