Λεξιστορείν: Eίσαι αφελής!

Αφελής χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος που έχοντας μειωμένη ικανότητα ν’  αντιλαμβάνεται και να κρίνει  τα πράγματα, πιστεύει εύκολα  ό, τι του λένε άλλοι.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη από το α (στερητικό) και το ουδέτερο φέλος που προέρχεται  από το ουδέτερο φελλεύς = ο πετρώδης.

Το αφελής σώζεται στην έκφραση του Αριστοφάνη  «δια των αφελών πεδίων» εννοώντας τους αγρούς  χωρίς πέτρες, τους εύκολα καλλιεργημένους.

Σιγά-σιγά πέρασε στη σημασία του «απλοϊκός - εύκολος»  για να καταλήξει στον «εύκολο» ως προς τη σκέψη άνθρωπο, τον αγαθιάρη, τον ανόητο.