Δεν αλλάζουν τελικά και πολλά πράγματα σ’ αυτόν τον τόπο!

• Ιστορική συμφωνία και μεγάλη διπλωματική νίκη, σύμφωνα με τον κ.Τσίπρα. Μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη. Η συνήθης ελληνική ιστορία δηλαδή!

• Και στη μέση αρκετές χιλιάδες που έχουν αυτοχριστεί ειδικοί για το “Σκοπιανό” και ξέρουν τη μόνη αλήθεια! Τα συνήθη δηλαδή!

• Και φυσικά έχει δημιουργηθεί πάλι το γνωστό εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ευκαιρία άλλωστε ήθελαν οι περισσότεροι και τη βρήκαν! Δεν αλλάζουν τελικά και πολλά πράγματα σ’ αυτόν τον τόπο!

Ο κακός