Μ. Κόνσολας: «Το Υπουργείο Υγείας, με γραφειοκρατικές διαδικασίες, απαγορεύει την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα νησιά»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, αναδεικνύοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια που θέτει, πλέον, το Υπουργείο Υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα νησιά του Αιγαίου.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι για την έγκριση και υλοποίηση των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής χρειάζονται, πλέον, 21 προαπαιτούμενα που καθιστούν απαγορευτική την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα νησιά του Αιγαίου από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Γαληνός» της Περιφέρειας, αλλά και τους ιατρικούς συλλόγους, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε όλο αυτό το πλέγμα των γραφειοκρατικών προϋποθέσεων και προαπαιτούμενων.

Η Πολιτεία που η ίδια δεν έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει με γιατρούς στα νησιά, αφαιρεί, με αυτό τον τρόπο, το δικαίωμα από την αυτοδιοίκηση, αλλά και τους ιατρικούς συλλόγους, να υλοποιήσουν δράσεις προαγωγής της δημόσιας υγείας στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Κάποιοι, ακόμα και σήμερα, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το γραφειοκρατικό πλαίσιο είναι ανεφάρμοστο στα νησιά και το μόνο που πετυχαίνει είναι να εντείνει την απομόνωσή τους και την αδυναμία προσφοράς υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους.

Ο κ. Κόνσολας ζητά, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου της εγκυκλίου για τον καθορισμό ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας εμποδίζουν την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα νησιά του Αιγαίου»

Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση με το νόμο 4486/2017 για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εισήγαγε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και έγκριση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, με αριθμό πρωτ.:Γ1γ/ Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814 και ημερομηνία 08/03/2018, τίθενται ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια για την έγκριση και υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα, εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

1. Υποβολή αιτήματος του αρμόδιου φορέα προς 2η Υ.ΠΕ.

Έλεγχος της Υ.ΠΕ για την επάρκεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα του φακέλου.

2. Αποστολή και έκδοση γνωμοδότησης του επιστημονικού συμβουλίου της Π.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (έγκριση ή απόρριψη).

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης ενδιαφερόμενου φορέα και Υ.ΠΕ.

4. Απόφαση Διοικητή Υ.ΠΕ που κοινοποιείται στο Υπουργείο Υγείας και στο σώμα επιθεωρητών υγείας (ΣΕΥΥΠ).

5. Απόφαση Διοικητή Υ.ΠΕ. για διορισμό περιφερειακού συντονιστή Το.Π.Φ.Υ..

6. Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου για τον αρμόδιο φορέα.

Προσδιορισμό ταυτότητας φορέα και κατάθεση σχετικών παραστατικών των προληπτικών εξετάσεων τουλάχιστον για τα προηγούμενα 5 έτη.

7. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της προτεινόμενης δράσης και προσδιορισμός πληθυσμού στόχου και των αναγκών του.

8. Προσδιορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας των παρεμβάσεων.

9. Προσδιορισμός χώρου διενέργειας παρεμβάσεων και τυχόν συνεργασία με δημόσιες δομές Π.Φ.Υ.

10. Προσδιορισμός προληπτικών ιατρικών εξετάσεων με βάση σχετικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες.

11. Προσδιορισμός σύνθεσης κλιμακίων ιατρών – οδοντιάτρων επαγγελματιών υγείας.

12. Προσδιορισμός χρήσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

13. Διαχείριση παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων.

14. Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων.

15. Διασύνδεση με φορείς για την ολοκληρωμένη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων (συμφωνητικό συνεργασίας με μονάδες υγείας ή εργαστήρια του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα).

16. Τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων.

17. Αδρός προϋπολογισμός και προσδιορισμός των φορέων χρηματοδότησης.

18. Προσδιορισμός επιστημονικά υπευθύνου.

19. Πιστοποίηση φορέα.

20. Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων.

Προβλέπεται, επίσης, διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

Όλα τα παραπάνω, καθιστούν απαγορευτική την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα νησιά του Αιγαίου από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Γαληνό» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που σκοπό έχει τη διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Είναι δεδομένο ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Δωδεκανήσου δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το πλέγμα των γραφειοκρατικών προϋποθέσεων και προαπαιτούμενων.

Η Πολιτεία, που η ίδια δεν έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει με γιατρούς στα νησιά, αφαιρεί, με αυτό τον τρόπο, το δικαίωμα από την αυτοδιοίκηση, αλλά και τους ιατρικούς συλλόγους, να υλοποιήσουν δράσεις προαγωγής της δημόσιας υγείας στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Κάποιοι, ακόμα και σήμερα, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το γραφειοκρατικό πλαίσιο είναι ανεφάρμοστο στα νησιά και το μόνο που πετυχαίνει είναι να εντείνει την απομόνωσή τους και την αδυναμία προσφοράς υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί;

2. Εάν προτίθεται να διαφοροποιήσει, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, το κανονιστικό πλαίσιο της εγκυκλίου για τον καθορισμό ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου