Απολογήθηκε χθες στην ανακρίτρια για τον ξενώνα ο Δήμαρχος Χάλκης

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χάλκης και ο Δήμαρχός του προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και απαιτήσεων του Δήμου»!

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων και αναφερόμενος αναλυτικά και εμπεριστατωμένα στα όσα συνέβησαν κατά την υπογραφή της διακήρυξης μίσθωσης του ξενώνα της Χάλκης, ο Δήμαρχος του νησιού Μιχάλης Πατρός, απολογούμενος για την υπόθεση αυτή στην ανακρίτρια Ρόδου.

Ο κ. Πατρός, όπως και τα λοιπά μέλη του τότε Δημοτικού Συμβουλίου Χάλκης κατηγορούνται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, και χθες συνοδευόμενος από το συνήγορό του κ. Νικόλαο Πέρο προσήχθη ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου,  όπου και απολογήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο  Δήμαρχος Χάλκης,  αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες που έγιναν προ και μετά τη διακήρυξη της μίσθωσης του ξενώνα Χάλκης και επεσήμανε μεταξύ άλλων πως όπως αναφέρονταν στο κείμενό της, ζητήθηκαν οι εγγυητικές επιστολές, αντί των οποίων ο μισθωτής προσκόμισε κατά την υπογραφή (όπως δικαιούνταν βάσει νομοθεσίας) δύο επιταγές τράπεζας με τα ίδια ποσά.

Ειδικότερα, ο κ. Πατρός είπε πως στις 9-5-2011 υπογράφτηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με την πλειοδότρια εταιρεία, η οποία και είχε την υποχρέωση να προσκομίσει τις  αναφερόμενες στον όρο 9 του συμφωνητικού εγγυητικές επιστολές. Όμως την ίδια ημέρα η μισθώτρια εταιρεία παρέδωσε όπως ρητά αναφέρεται στο μισθωτήριο δύο μεταχρονολογημένες επιταγές  ισόποσες με τις συμφωνηθείσες εγγυήσεις.
Οι συγκεκριμένες μεταχρονολογημένες επιταγές αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια από δύο επιταγές Τράπεζας ποσού 80.050,00€ και 100.000,00€ αντίστοιχα.

Οι επιταγές αυτές όμως ανακλήθηκαν εκ των υστέρων από τη μισθώτρια εταιρεία παράνομα καθ’όσον δεν είχε παρέλθει η 8ήμερη προθεσμία προς εμφάνιση από ην αναγραφόμενη σ’ αυτές ημερομηνία έκδοσης (πληρωμής)  με σχετική εντολή προς την πληρώτρια Τράπεζα ενώ είχαν επαρκές υπόλοιπο για τη κάλυψη και πληρωμή τους .

Η ενέργεια αυτή της μισθώτριας εταιρείας – είπε ο κ. Πατρός-  ήταν μη προβλέψιμη καθόσον μέχρι τότε  δεν είχε δείξει ότι θα προέβαινε σε μία τέτοια ενέργεια και ασφαλώς μέχρι τότε, δεν είχε σφραγιστεί ως ακάλυπτη καμία επιταγή της ούτε υπήρχαν δείγματα αφερεγγυότητάς της ώστε να είναι προβλέψιμη οποιαδήποτε διακινδύνευση.

Άλλωστε σε κάθε περίπτωση ο Δήμος είχε το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για αθέτηση συμβατικής ενέργειας και να επιδιώξει την έξωση και καταδίκη σε αποζημίωση της μισθώτριας εταιρείας, πράγμα που όπως είχαν υποθέσει, δεν ήταν στις προθέσεις της.

Ο Δήμαρχος Χάλκης τόνισε επίσης πως «ο Δήμος για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του προέβη έγκαιρα στην έκδοση διαταγής πληρωμής για τις σφραγισθείσες επιταγές καθώς επίσης στην άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά της μισθώτριας εταιρείας. Συγκεκριμένα χωρίς καμία καθυστέρηση προέβη, στην έκδοση της υπ’ αριθμ. 397/2013 διαταγής πληρωμής Δικαστή του Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσού 180.050,00€, έτσι ώστε να υποχρεωθεί η μισθώτρια εταιρεία να καταβάλει το ανωτέρω ποσό της εγγύησης λόγω της εκ μέρους της άκυρης καταγγελίας κατά παράβαση του όρου 2 της σύμβασης μίσθωσης».

Και καταλήγοντας ο κ. Πατρός είπε: «είναι λοιπόν βέβαιο ότι ασκήσαμε στο ακέραιο και με πλήρη υπευθυνότητα τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα για την προστασία και διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου μας».

Εκτός από τον κ. Πατρό, χθες απολογήθηκαν και οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι της ίδιας περιόδου συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους κ.κ. Νίκο Πέρο και Μηνά Τσέρκη, οι οποίοι και αρνήθηκαν τα όσα τους καταλογίζονται.
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους.