Αυξάνεται στις 852.102 € ο προϋπολογισμός για τον εργαστηριακό εξοπλισμό του 1ου και 2ου ΕΚ Ρόδου και του 1ου ΕΠΑΛ Καλύμνου

Την αύξηση του προϋπολογισμού στις 852.102 € για τον εργαστηριακό εξοπλισμό σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου», η οποία είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» το Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια του 1ου ΕΚ Ρόδου, του 2ου ΕΚ Ρόδου και του 1ου ΕΠΑΛ Καλύμνου και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:

1ο ΕΚ Ρόδου: Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Γεωπονίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Εργαστήριο Νοσηλευτικής

Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

2ο ΕΚ Ρόδου: Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

Εργαστήριο Νοσηλευτικής

Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου: Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

Εργαστήριο Νοσηλευτικής

Με την παραπάνω Πράξη επιδιώκεται η ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών στην επαγγελματική εκπαίδευση, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/01/2019 και λήξης η 31/12/2019.