Την προσοχή όλων εφιστά  η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Την προσοχή όλων μας εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου τούτη τη θερινή περίοδο να μην καεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δασικής ή άλλης έκτασης!

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, “η χώρα μας κάθε χρόνο μαστίζεται από δεκάδες πυρκαγιές, οι οποίες ξεκινούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από αμέλεια.

Το Πυρ/κό Σώμα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πρόληψη και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών.

Παρόλα αυτά όμως κάποιες πυρκαγιές λαμβάνουν μεγάλη έκταση με καταστρεπτικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο αλλά και ευρύτερα για την Εθνική οικονομία. Κάθε έτος καταναλώνονται τεράστια χρηματικά ποσά για την καταβολή των πυρκαγιών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να μην είχαν εκδηλωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό εκδίδεται αυτή η σχετική ενημέρωση και αφορά:
i) Φωτιές στην ύπαιθρο
ii) Θερμές εργασίες
iii)  Βεγγαλικά-πυροτεχνήματα
iv) Κάπνισμα μελισσών.

Αναλυτικότερα ενημερώνουμε τα εξής:
i) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου (Αντιπυρική περίοδος) απαγορεύεται ρητά το άναμα φωτιάς, οπουδήποτε και αν αυτό λάβει χώρα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται, εφόσον όμως ληφθούν από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές, συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα.

ii) Θερμές εργασίες νοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή μετάλλων, η χρήση φλόγας ή οποιοσδήποτε εξοπλισμός που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών επιτρέπεται μόνο αν εκδοθεί ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σκοπό αυτό και ληφθούν συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα.

iii) Σε ό,τι αφορά την καύση πυροτεχνημάτων-βεγγαλικών από θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό, παραλία ή χερσαίο χώρο θα πρέπει απαρέγκλιτα η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω των εντεταλμένων Πυροσβεστικών οργάνων της να πραγματοποιήσει αυτοψία στον υπό αίτηση χώρο για να εκτιμηθούν οι πιθανές συνέπειες της καύσης για τη χορήγηση ή μη της άδειας.

iv) Το κάπνισμα των μελισσών επιτρέπεται μόνο εφόσον ληφθούν συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα εντός των δασών. Ειδικότερα από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου επιτρέπεται μόνο ως τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση). Ο δείκτης επικινδυνότητας εκδίδεται καθημερινά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο έλεγχος των ανωτέρω προβλεπομένων καθώς και η έκδοσης σχετικής άδειας ή ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας, ανήκει αποκλειστικά στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οι οποίες, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις και οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Τα Πυροσβεστικά όργανα υποχρεούνται να διευκολύνουν και να παρέχουν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με την Ισχύουσα Νομοθεσία.