Πώς διεξαγόταν το Φεστιβάλ Ρόδου το 1958

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΟΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


Υπό του Δήμου Ρόδου εξεδόθη εις εξαιρετικώς καλαίσθητον φυλλάδιον, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ρόδου.

Συμφώνως προς το πρόγραμμα την 27ην Ιουνίου, την 4ην μ.μ. θα γίνει τελετή εις Λίνδον, διά την μεταφοράν της Ιεράς φλογός, την 4.30, θα εκκινήση ο φέρων τον πυρσόν αθλητής και διά της Καλάθου, Μάσσαρη, Μαλώνας, Αρχαγγέλου και Αφάντου θα φθάση εις Ρόδον την 8 μ.μ., οπότε θα χαιρετισθεί διά σαλπίγγων. Την 8.30 θα γίνει αρχαϊκή εορτή εις την πλατείαν του Δημαρχείου και την 9.30 θα φωταγωγηθούν αι επάλξεις. Την 10ην μ.μ. θα δοθεί συναυλία της Φιλαρμονικής και την 10.45 θα προβληθή η ταινία της Ενσωματώσεως. 

Την 28ην, την 8 π.μ. θα γίνη ο αγώνα αναβάσεως του Φιλερήμου με διεθνή συμμετοχήν. Την 1ην μ.μ. θα γίνη ο αγών ακριβείας του Γύρου της Ρόδου, οργανωθείς υπό του “Ερμή” Ρόδου. Την 7.30 θα γίνη είσοδος κύκνων εξ ανθέων εις τον λιμένα Μανδρακίου, συνοδεία μουσικής. Την 8.30 θα γίνει η ναυτική βραδυά, με φωταγωγήσεις και με μετάδοσιν τραγουδιών.

Την 29ην, την 9 π.μ. θα γίνη ο Πανελλήνιος αγών ταχύτητας αυτοκινήτων εντός της πόλεως. 

Την 9.30 μ.μ. θα δοθή μεγάλη χοροεσπερίς εις το “Θέρμαι”, κατά την οποίαν θα απονεμηθούν τα βραβεία του Ράλλεϋ και θα χορευθούν τοπικοί χοροί.
Το πρόγραμμα είναι εκτυπωμένον και εις την Γερμανικήν και εις την Αγγλικήν.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ “ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ” ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 10 ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Κατέπλευσεν χθες εις τον λιμένα το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον “Σαρατόγκα”, υπό την διοίκησιν του υποναυάρχου Κούπερ και 5 μικρότερα σκάφη, ήτοι τα: “Tσικάουα”, “Ζέλλαρς”, “Χάντιγκτον”, “Ουΐλσον” και “Μπαζιλόνε”. Εξ αυτών το αεροπλανοφόρον και τα τρία θα παραμείνουν ενταύθα μέχρι της 24ης τρέχοντος τα δύο δε άλλα θα αποπλεύσουν σήμερον.

Άμα τω κατάπλω του αεροπλανοφόρου, ανήλθεν επ’ αυτού και εχαιρέτησε τον υποναύαρχον Κούπερ ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης.

Ως γνωστόν, από ημερών ευρίσκεται εις Ρόδον και η ναυαρχίς του Έκτου Αμερικανού Στόλου καταδρομικόν “Ντεμόινς”.

Εξ άλλου ανεκοινώθη ότι σήμερον θα καταπλεύση το αντιτορπιλλικόν “Άλστηντ” το οποίο θα αποπλεύση την 21ην τρέχοντος, αύριον θα καταπλεύση το “Μπάρυ” και την 21ην θα καταπλεύσουν τα “Χαίλεϋ”, “Ρόκς”, “Μίλλερ”, “Ματαμπέσετ”, και “Δη Σάλλιβαν”, τα οποία θα αποπλεύσουν την 24ην, πλην του “Σάλλιβαν”, που θα αποπλεύση την 22αν. Επίσης την 22αν θα καταπλεύσουν τα “Ράϊς” και “Νιού” τα οποία θα αποπλεύσουν την 24ην τρέχοντος και την 26ην θα καταπλεύσει το “Γκρήνουϊτς μπαίη” το οποίον θα αποπλεύση την 28ην. 

ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣ  ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 18 (Του ανταποκριτού μας). Διά διαταγής του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων κ. Σ. Γκίκα απεστάλησαν εις τον κ. Νομάρχην Δωδεκανήσου δραχμαί 35.000 ίνα διατεθούν αποκλειστικώς διά τα υπό του συνταγματάρχου κ. Γεωργίου Πιζάνια ερανικά έργα Μυρτιών-Μασουριού και Ιερού χωριού της περιφερείας Πανόρμου Καλύμνου. Εν τω μεταξύ κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο κ. υπουργός προτίθεται να επισκεφθή λίαν συντόμως την Κάλυμνον, προς επιτόπιον εξέτασιν ωρισμένων ζητημάτων της αρμοδιότητός του. 
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

Η ΡΕΒΑΝΣ ΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΩΝ ΜΑΣ
Την προσεχή Κυριακήν θα διεξαχθούν εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του Αθλητικού Ομίλου Νεοχωρίου, αγώνες Πυγμαχίας μεταξύ πυγμάχων του Ομίλου Δωδεκανήσου και των ναυλοχούντων εις ροδιακά ύδατα Αμερικανών πολεμικών. Οι αγώνες θα αρχίσουν την 5.30 απογευματινήν, το πρόγραμμα δε περιλαμβάνει 6 συναντήσεις, ενώ ενδιαμέσως θα παιανίζουν αι ορχήστραι των πολεμικών.