Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διέθεσε 50.000 δρχ. για τον ανδριάντα του Αλέξανδρου Διάκου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Εις το κρατικόν Νοσοκομείον η Κα Κλυταιμνήστρα Νικήτα Κουμέντου, το γένος Αποστόλου Μακρογιάννη, έτεκεν αισίως άρρεν. Συγχαρητήρια.
Η «ΡΟΔΙΑΚΗ»

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΙΕΘΕΣΕ 50.000 ΔΡΧ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, ο εκεί ευρισκόμενος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων επεσκέφθη τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως  κ. Καραμανλήν και του ανέπτυξε διάφορα ζητήματα της Ρόδου. Ο κ. Καραμανλής υπό την ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εγνωστοποίησε προς τον Μητροπολίτην κ. Σπυρίδωνα ότι το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης διέθεσε ποσόν 50.000 δραχμών υπέρ του σκοπού της Ερανικής επιτροπής ανεγέρσεως ανδριάντος του Δωδεκανησίου ήρωος Αλεξάνδρου Διάκου.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙ 4 ΝΕΑΡΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΓΥΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΩΝ
Επέστρεψαν εκ του «Γύρου της Ελλάδος» οι 4 Ρόδιοι νέοι, οι οποίοι είχον αναχωρήσει προ καιρού. Ούτοι μετέβησαν εις Πειραιά ατμοπλοϊκώς, εν συνεχεία δέ διά ποδηλάτων έφθασαν εις Θεσσαλονίκην, μέσω Θηβών, Λεβαδείας, Λαμίας, Φαρσάλων, Λαρίσης κ.λπ. επέστρεψαν δε μέσω Βερροίας, Κοζάνης, Ελασσώνος κ.λπ. πάλιν διά ποδηλάτων. Άπαντες έχουν καλώς, αναφέρουν δε ότι το εγχείρημα ήτο δύσκολον διότι οι δρόμοι ήσαν ανηφορικοί. Από πλευράς διατροφής, ανέφερον ότι δεν αντιμετωπίσθη σχετικόν πρόβλημα. Οι νέοι ήσαν οι Β. Μαυράκης, Μπ. Πεζουβάνης, Δ. Κατσαράς και Λ. Καλημέρης.

800 ΤΟΝΝΟΙ ΟΙΝΩΝ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Επί του τάνκερ «Δίσκανδ» εφορτώθησαν 800 περίπου τόννοι οίνων, εξ αποθεμάτων, υπό της ΕΓΣΔ και της ΚΑΪΡ προοριζόμενοι διά Γαλλίαν. Η εξαγωγή διενεργείται εν συνεργασία με όμιλον Ελλήνων εξαγωγέων.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Αύριον την 8ην μ.μ. τελούνται τα εγκαίνια του πρώτου Τμήματος των Εγκαταστάσεων του Τουριστικού Χωριού Μίρα-Μάρε.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Χθες μερίμνη του Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δωδεκανήσου, εγένοντο ομιλίαι εις το 1ον και 2ον δημοτικόν σχολείον της Β’ Περιφερείας Ρόδου, προς τους αποφοιτούντας μαθητάς. Αι ομιλίαι ήσαν σχετικαί με τον επαγγελματικόν προσανατολισμόν.

ΤΟ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
Γενομένης επαναληπτικής δημοπρασίας διά την ανάδειξιν μειοδότου προς εκτέλεσιν του έργου ανεγέρσεως κοινοτικού καταστήματος εις Απόλλωνα, μειοδότης ανεδείχθη ο κ. Γεωργούλης. Η δαπάνη του έργου έχει προϋπολογισθή εις 170.000 δραχμάς.

ΜΙΚΤΗ ΠΟΛΕΩΣ-ΜΙΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Την Κυριακήν θα διεξαχθή εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου αγών ποδοσφαίρου μεταξύ Μικτής Πόλεως - Μικτής Υπαίθρου, οργανούμενος υπό της υπηρεσίας εφέδρων, υπέρ της προικοδοτήσεως κορασίδων απόρων εφέδρων.