Λεξιστορείν: Οι προσπάθειές μου πήγαν στο βρόντο!

Η λέξη βρόντος  προέρχεται από το ρήμα βροντώ και δηλώνει τον ισχυρό κρότο ή θόρυβο, το δυνατό χτύπημα.

Η νεοελληνική  φράση «στο βρόντο» προήλθε από την παλιότερη τακτική των πολεμιστών να πυροβολούν προς την κατεύθυνση από την οποία ακουγόταν  ένας  πυροβολισμός, όταν δεν ήταν δυνατόν να εντοπίσουν την θέση του εχθρού.

Η βολή όμως αυτή τις  περισσότερες φορές  δεν έβρισκε  στόχο,  γι' αυτό κι η  φράση «στον βρόντο» κατέληξε να σημαίνει «μάταια, ανώφελα, άσκοπα».