Η σύνθεση της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής Ρόδου  της Ν.Δ.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  15/06/2018  συνεδρίαση στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, με αφορμή τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. 

Στην ως άνω συνεδρίαση έγινε δεκτό το νέο μέλος, ο κ. Γεώργιος Σωφρονάς, ο οποίος και ορίσθηκε Ταμίας της ΔΗΜ.Τ.Ε. Ρόδου, στη θέση του κ. Μιχαήλ Κουτσούκου ο οποίος δεν την απεδέχθη. 

Η σύνθεση της ΔΗΜ.Τ.Ε. Ρόδου έχεις ως εξής:
Πρόεδρος:  Τσέρκης Ηλίας του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος Α’:  Καντή Μαρία του Φωτίου
Αντιπρόεδρος Β’: Χατζημαργαρίτης Κλεάνθης του Βασιλείου
Γραμματέας &  Υπεύθυνη Γυναικείων θεμάτων:  Σακελλαρίου Ήβη του Παναγιώτη
Ταμίας:  Σωφρονάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας:  Γκιόκας Γεώργιος του Νικολάου
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας:  Γιαννακόπουλος Ανδρέας του Χρήστου
Υπεύθυνος Εργαζομένων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα: Τζαγκαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  Καραμιχάλης Ιωάννης του Σταματίου
Υπεύθυνος Παραγωγικών & Επιστημονικών φορέων:  Χατζημανώλης Εμμανουήλ του Θεοδοσίου

Τακτικό Μέλος:   Κουτσούκος Μιχαήλ του Δημητρίου
Πρόεδρος Τοπικού Γραφείου ΟΝΝΕΔ:   Χούλλης Παναγιώτης