Σύμβαση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών στο νησί

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών θα συναφθεί ανάμεσα στην Περιφέρεια και το Δήμο της Ρόδου.

Η προγραμματική σύμβαση έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη 26 Ιουνίου και, όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, η Περιφέρεια απέστειλε σχετικό έγγραφο στο Δήμο με τον οποίο τον ενημερώνει ότι θα χορηγήσει το ποσό των 57 χιλιάδων ευρώ (σ.σ. χωρίς ΦΠΑ) για τα έτη 2018 και 2019 για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την υλοποίηση ενός προγράμματος μετά από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας προς προφύλαξη του πληθυσμού από διάφορες ασθένειες. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην π.σ.: «Στόχος είναι η εξάλειψη της όχλησης λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών τόσο στην αγροτική όσο και στην τουριστική οικονομία της Δωδεκανήσου, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας».

Η σύμβαση προβλέπει ακόμη τη συνεργασία των δημοτικών ενοτήτων για την υπόδειξη των περιοχών στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα από την ανάπτυξη κουνουπιών και τη χρήση του νερού των εστιών στο οποίο θα εφαρμοστεί ο ψεκασμός. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ψεκασμός σε φρεάτια και συγκεκριμένα σημεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού.