Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Το θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου της Ρόδου επαναφέρει η Δημοτική Αρχή καθώς στην επικείμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την ερχόμενη Τρίτη 26 Ιουνίου, έρχεται για έγκριση η συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής για το θέμα αυτό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, με απόφαση του δ.σ. το 2016 κρίθηκε αναγκαία η συγκρότηση Επιτροπής για την επεξεργασία τροποποίησης του υφιστάμενου ΟΕΥ του Δήμου, «με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ευέλικτου ΟΕΥ, με συνενώσεις-συγχωνεύσεις Διευθύνσεων και Τμημάτων που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές ανάγκες του Δήμου και των δημοτών και στην εύρυθμη λειτουργία του δημοτικών και τοπικών ενοτήτων».

Επίσης, μετά από έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ και σχετική απάντηση του Δήμου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών καλώντας το Δήμο Ρόδου να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ αλλά και την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του σχετικού νόμου του 2006 όσο αφορά στο προβάδισμα κατηγοριών στις θέσεις επιλογής προτεταμένων όπως προβλέπεται στον ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νέου ΟΕΥ, με τις υφιστάμενες ανάγκες αλλά και την εμπειρία της Δημοτικής Αρχής να έχουν τροποποιήσει τις προτεραιότητες αλλά και την ανάγκη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, κρίνεται απαραίτητη η επανασυγκρότηση Επιτροπής για την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου της Ρόδου.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από πέντε τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους, εκ των οποίων ένα θα είναι ο Γ.Γ. του Δήμου, δύο από την πλειοψηφία, ένα από τη μειοψηφία και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δήμου. Την Επιτροπή θα συνεπικουρεί νομικός σύμβουλος του Δήμου και θ’ αναλάβει να καταθέσει τις προτάσεις της το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου του τρέχοντος έτους.