Ο Μανώλης Βαρέλης πρόεδρος στον Άρη

Έπειτα από την εκλογή του, το νέο Δ.Σ. του Άρη Αρχαγγέλου συνεδρίασε προχθές και συγκροτήθηκε σε σώμα, με πρόεδρο τον Μανώλη Βαρέλη. 

Συνολικά το νέο διοικητικό σχήμα  αποτελείται από τους: 
Πρόεδρος: Βαρέλης Μανώλης 
Α' Αντιπρόεδρος: Σφυριαλλάς Σάββας
Β' Αντιπρόεδρος: Σταυριανός Τσαμπίκος
Γ' Αντιπρόεδρος: Παπουτσής Κων/νος
Ταμίας: Λουκάς Βασίλης
Γεν. Γραμματέας: Πορτοκαλλάς Κων/νος
Ειδ. Γραμματέας: Μαγιόγλου Τσαμπίκος
Γενικός Αρχηγός: Κατσούλης Δημήτρης
Έφοροι Υλικού: Μαγιάφης Αντώνης, Ρούφας Σταμάτης
Υπεύθυνος Τύπου: Δημητριάδης Άγγελος
Σύμβουλοι: Χατζημιχάλη Ιωάννα, Χατζημανώλης Τσαμπίκος