Έπεσε από ύψος πέντε μέτρων και υπέστη εγκεφαλική διάσειση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ

Εις την κλινικήν του Μαιευτήρος κ. Καραγιάννη την 24ην τρέχοντος η κ. Αναστασία Κόσμου, έτεκεν τον πρωτότοκον υιόν. Εις τους ευτυχείς γονείς ευχόμεθα καλορίζικο εις δε το νεογέννητο καλήν ανάπτυξιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ
Αφίχθη εξ Αθηνών εις την πόλιν μας διά του ατμοπλοίου της γραμμής ο γνωστός τραγουδιστής του Ε.Ι.Ρ. κ. Παντελής Τιτάκης, ο οποίος θα τραγουδά κάθε βράδυ στο “ΗΛΙΟΣ” με την ορχήστρα της κ. Ξένης Παπαχαλκίτου.


ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Δι’ αποφάσεως του εν Ρόδω δικαστηρίου Πρωτοδικών ανεγνωρίσθει το καταστατικόν του ιδρυθέντος Ομίλου Φίλων της Χωροφυλακής Ρόδου. Σκοπός της ιδρύσεως του σωματείου τούτου, είναι η μέριμνα προς παροχήν ηθικής και υλικής ανακουφίσεως προς τα θύματα του καθήκοντος, τόσον τους υπηρετούντας εις το σώμα και τας οικογενείας των, όσον και τας χήρας και ορφανά αυτών.

Ο σκοπός του ομίλου, καθαρώς κοινωνικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου, θα επιτευχθεί διά της επαφής μετά των οικογενειών της χωροφυλακής, διά της εξακριβώσεως των αναγκών, διά της βοηθείας προς μόρφωσιν των τέκνων των απορφανιζομένων οικογενειών, διά της παροχής μέσων ψυχαγωγίας, διά της εξευρέσεως εργασίας εις τέκνα οικογενειών της χωροφυλακής, διά της δημιουργίας παιδικών εξοχών και αναπαυτηρίων και διά της οργανώσεως θεατρικών παραστάσεων.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ  ΑΥΡΙΟΝ ΤΟ ΠΡΩΙ
Αύριον την 5ην πρωινήν θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικοί αγώνες ταχύτητος αυτοκινήτου επί της κλασσικής διαδρομής “Σιρκουΐ φερμέ”. Οι εν λόγω αγώνες είναι υποχρεωτικοί διά τους μετέχοντας του αγώνος της προσεχούς Κυριακής εις περίπτωσιν δε μη προσελεύσεως αύριον θα αποκλεισθούν.

Ο ΑΝΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Χθες διά του αεροπλάνου της γραμμής ανεχώρησεν εις Αθήνας ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακόπουλος. Ο κ. Παναγιωτακόπουλος θα επιστρέψει αύριον το απόγευμα. 

ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΞ ΥΨΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΝ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ
Προχθές την 11.45 μ.μ. ο Πλωμαρίδης Σταύρος του Γεωργίου ετών 35 κατέπεσεν εκ του εξώστου του εις την οδόν Εργείου Ξενοδοχείου ύψους πέντε περίπου μέτρων με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικήν διάσεισιν.
Ούτος μετεφέρθει εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ένθα και νοσηλεύεται ευρισκόμενος ήδη εκτός κινδύνου. Εκ της γενομένης εξετάσεως διεπιστώθει ότι κατέπεσεν εν τη προσπαθεία του να συνεννοηθεί εκ του παρακειμένου του εξώστου παραθύρου μετά των ευρισκομένων εντός δωματίου γνωστών του.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Κατέπλευσε χθες την 5ην απογευματινήν το ατμόπλοιον “Μήδεια”, διά του οποίου αφίκοντο πολλοί αυτοκινητισταί, οι οποίοι θα μετάσχουν του Ράλλεϋ Ρόδου. Το “Μήδεια” συνέχισε το δρομολόγιόν του προς Αλεξάνδρειαν, οπόθεν θα επανέλθει την Κυριακήν.