Η Πέμπτη καθορίστηκε ως ημέρα απογευματινής αργίας στη Ρόδο

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
Την προσεχή Κυριακήν 29ην Ιουνίου και ώραν 9ην π.μ. τελεσθήσεται εν τω Ιερώ Μητροπολικώ Ναώ των Εισοδίων της Θεοτόκου, το καθιερωμένον ετήσιον Αρχιερατικόν Μνημόσυνον υπέρ των Μεγάλων της Κοινότητος Ευεργετών 

ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΗ 
και παρακαλούνται πάντες οι τιμώντες την Μνήμην αυτών όπως ευαρεστηθώσι να παραστώσι κατ’ αυτό.
Εκ του Γραφείου της Κοινότητος Ρόδου τη 24-6-58.

ΤΗΝ 5ην ΠΡΩΙΝΗΝ ΗΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Από της 5ης πρωινής της σήμερον ήρχισαν εκδηλώσεις, διοργανούμεναι υπό του Αυτοκινητιστικού Ομίλου Ερμής Ρόδου εν συνεργασία προς την ΕΛΠΑ, εντός των πλαισίων του Γ’ Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτου. Των αγώνων μετέχουν οι εξής Έλληνες και ξένοι αυτοκινητισταί:

Εις την κλάσιν Β/9  Β/8 οι Παπαμιχαήλ με αυτοκίνητον μάρκας Ζάγκουαρ ΧΚ 140, Μουρζόπουλος με Ώστιν και Νομικός με Άστον Μάρτην.

Εις την κλάσιν Β/6 οι Κανάρογλου (πρωταθλητής) με Έμ Τζε Άι, Κιτσίκης με Έμ Τζέ Άι και Μάκρας Κ με Έμ Τζέ Άι.

Εις την κλάσιν Β/5 οι Μίχος με Άλφα Ρομέο Τζέ Ες Βε Σπηλιωτάκης (πρωταθλητής Ελλάδος ταχύτητος) με Άλφα Ρομέο Τσε Ες Βε και Νόφιλ με Φόρντ Πρέφεκτ.

Εις την κλάσιν Α/7 Α/6 οι Αλεξίου με Άλφα Ρομέο 1900 Νειάδας με Όπελ Ρέκορντ και Σ.Ι.Β. με Όπελ Ρέκορντ. 

Εις την κλάσιν Α/5 οι Περατικός με Άλφα Ρομέο, Αποστολίδης με Τζέ Τε Νικολόπουλος (δις Πρωταθλητής Ελλάδος) με Τζέ Τε και “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” με Τζέ Τε.

Εις την κλάσιν Α/4 οι Γεωργιάδης με Άϋ 100, Ψίχας με Ρέχαρτ, Ζάννος με Ντε Κα Βε, Λυμπερόπουλος (πρωταθλητής) με Ντε Κα Βε και Μπαντούνας με Ντε Κα Βε.

Εις την κκλάσιν Α/3 οι Κανελλόπουλος με Σάαμπ, Σταυριανός με Ρενώ και η κυρία Γκουλιοπούλου με Ρενώ.

Οι εν λόγω αυτοκινητισταί 25 εν συνόλω θα μετάσχουν εις τον αγώνα ταχύτητος μεθαύριον.

Εκτός των ανωτέρω εις την ανάβασιν Φιλερήμου θα μετάσχουν και οι ΜΟΜΤΖΑ με Σάαμπ, κυρία Νειάδα με Όπελ Ρέκορντ, Γιωργίτσης με Ρενώ καθώς και έξι ρόδιοι των οποίων ηγούνται οι Φώκιαλης με Μερσεντές και Βασιλάκης με Όπελ Ρέκορντ.

Μεγάλος συναγωνισμός πραγματική τιτανομαχία αναμένεται διά την κατάληψιν της πρώτης θέσεως εις τον αγώνα ταχύτητος.

Ο συναγωνισμός κατά τα προγνωστικά θα περιορισθή εις τους Σπηλιωτάκη, Παπαμιχαήλ, Νικολόπουλον, Λιμπερόπουλον, Μίχον πρωταθλητάς και αντιπροσώπους των Ελληνικών χρωμάτων εις τους διεθνείς αγώνας.

Ο κ.Σπηλιωτάκης μας εδήλωσεν ότι εις εκάστην στροφήν δηλ. εις κάθε 4.360 μ. δύναται να φέρουν αθληταί 2’45”. Εξ άλλου ο κ., Σπηλιωτάκης μας είπε ότι ο πρώτος νικητής της Αναβάσεως Φιλερήμου πρέπει να σημειώση γύρω εις τα 3’ 38”.

Πάντως υπάρχουν πάντοτε τα “αουτσάιντερ” και πρέπει να αναμένωμεν εκπλήξεις.

Οι Ρόδιοι αυτοκινητισταί κατέρχονται εφέτος με αξιώσεις και γενικώς πιστεύεται ότι τα βραβεία του αγώνος ακριβείας θα παραμείνουν εις Ρόδον.

Χθες την πρωίαν ειδικά Δημοτικά συνεργεία προέβησαν εις την εγκατάστασιν προστατευτικών προχωμάτων (τσουβάλια κ.λπ.) καθώς και πινακίδων εις επίκαιρα σημεία αίτινες δεικνύουν εις τους οδηγούς τα επικινδύνους στροφάς. 

Εξ άλλου χθες εκυκλοφόρησαν “φέιγ Βολάν” τα οποία ανέγραφον ότι οι θεαταί πρέπει να πειθαρχούν εις τας διατάξεις των οργάνων της Τροχαίας.

ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ Η ΠΕΜΠΤΗ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου εκδοθείσης χθες καθωρίσθη ως ημέρα απογευματινής αργίας των καταστημάτων Ρόδου η Πέμπτη, αντί της Τετάρτης ως μέχρι τούδε, προς εξυπηρέτησιν των επισκεπτών της πόλεως, οι οποίοι αφικνούνται εκάστην Τετάρτην διά των τουριστικών ατμοπλοίων. Η απόφασις εξεδόθη κατόπιν συσκέψεως η οποία επραγματοποιήθη χθες την πρωίαν υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου, εις την οποίαν μετέσχον ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Κωσταρίδης, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου Ιδιωτικών υπαλλήλων και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Θεοχάρης.