Λεξιστορείν: Ο υστερικός!

Το επίθετο υστερικός προέρχεται από το ουσιαστικό υστερία που ανήκει στην κατηγορία των αντιδανείων.

Συγκεκριμένα προέρχεται από την γαλλική λέξη  hysteria, που με την σειρά της δημιουργήθηκε  από την αρχαιοελληνική λέξη υστέρα = η μήτρα (από το ύστερος  γιατί η μήτρα είναι το τελευταίο, το κατώτατο μέρος των εντοσθίων στην κοιλιά μιας γυναίκας).

Πρόκειται για μια ψυχιατρική διαταραχή που ονομάστηκε έτσι γιατί θεωρήθηκε μια χαρακτηριστική (αλλά όχι αποκλειστική) διαταραχή των γυναικών.