Και το όνομα αυτού... ΠΑΟΚ Ρόδου

Νέο σωματείο του βόλεϊ  ιδρύθηκε στην πόλη μας  με την επωνυμία ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ) κάτι που σημαίνει πως διευρύνεται κι άλλο η οικογένεια του αθλήματος στο νησί μας. 

Αναλυτικότερα πάντως η περίληψη του καταστατικού του σωματείου αναφέρει:  
«Με την υπ. Αρ. 204/2018 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ρόδου που δημοσιεύτηκε στις 27-6-2018 αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΠΑΟΚ ΡΟΔΟΥ)» με έδρα τη Ρόδο (οδός Πατριάρχου Αθηναγόρα 56 ΤΚ 85106) και εγκρίθηκε το από 22-6-2018 καταστατικό του αποτελούμενο από 35 άρθρα με τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού.

Ήτοι την συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους, σε αθλητικούς αγώνες δυνάμει του άρθρου 1 του ν. 2725/1999, την αθλητική δραστηριότητα των πολιτών της Ρόδου και ιδιαίτερα των νέων, την σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη τους, την ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, την άσκηση σε διάφορα αθλήματα του σώματος.

Επίσης την διατήρηση και θεμελίωση της υγείας, την απόκτηση και τελειοποίηση των φυσικών ικανοτήτων, την ψυχαγωγία και την κοινωνική ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, την εξάσκηση, καλλιέργεια και διάδοση του αθλητισμού για όλους (ατομικού, ομαδικού, μαζικού και λαϊκού), σε οργανωμένα στάδια, αστικό τοπίο η φυσικό περιβάλλον, την δια βίου άσκηση με στόχο την υγεία, την σύσφιγξη των σχέσεων και την ανάπτυξη κοινής δράσης όσων ασχολούνται  ή είναι φίλοι του αθλητισμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, την καλλιέργεια και ανάπτυξη του εθελοντισμού, του φίλαθλου πνεύματος, της αθλητικής παιδείας, την ενίσχυση της άμιλλας, του αισθήματος κοινωνικής υπευθυνότητας, την τόνωση του ενδιαφέροντος και την παρακίνηση των πολιτών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, την εμφύσηση της αγάπης  προς την φυση, την γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον και την διαμόρφωση ισχυρής και υγιούς περιβαλλοντικής συνείδησης».