Λεξιστορείν: Το υνί!

Η λέξη υνί χρησιμοποιείται για να ονομάσουμε το αιχμηρό - σιδερένιο άκρο ενός αρότρου.

Ετυμολογικά προέρχεται από τον παλιότερο γλωσσικό τύπο υνίον, που δημιουργήθηκε από την λέξη υς ή συς = ο χοίρος, το γουρούνι.

Η σύνδεση των λέξεων δημιουργήθηκε λόγω της γνωστής συνήθειας των γουρουνιών να σκαλίζουν με το ρύγχος τους το  χώμα, όπως ακριβώς κάνει ο γεωργός χρησιμοποιώντας το άροτρο με το υνί του.