Ο αστροτουρισμός σε πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού

Η αστροπαρατήρηση στον καλοκαιρινό ουρανό κερδίζει όλο και περισσότερους ακόλουθους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων και στρατηγικών συνεργασιών για την προώθηση του αστροτουρισμού.  

Ένα σχετικό με την αστροπαρατήρηση πρόγραμμα, είναι η συνεργασία Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, «Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον -Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Υπουργείο Tουρισμού, με προϋπολογισμό 80.000 ευρώ. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο προχώρησε στη συγκρότηση ομάδας έργου για την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος συνεργασίας, αντικείμενο της οποίας είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ανωτέρω εγκεκριμένου προγράμματος.
(πηγή: tornosnews.gr)