Λεξιστορείν: Το σκονάκι!

Η λέξη σκονάκι αποτελεί υποκοριστικό της λέξης «σκόνη» με καταγωγή από τον αρχαίο τύπο κόνις – κόνεως.

Αφετηρία της σημερινής της ερμηνείας  η μικρή ποσότητα φαρμάκου σε σκόνη, που κατασκεύαζαν οι φαρμακοποιοί και φυλασσόταν τυλιγμένη σε χαρτί.

Αυτό το εκμεταλλεύονταν οι μαθητές παίρνοντας στο σχολείο αυτά τα χαρτάκια και γράφοντας κρυφά μικροσημειώσεις για διαγωνίσματα ή εξετάσεις.

Μάλιστα στην αρχή, όταν έπιαναν κάποιον μαθητή με σκονάκι, προσπαθούσε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι
ήταν πραγματικό σκονάκι με κάποιο φάρμακο.

Έτσι η λέξη  παρέμεινε μέχρι σήμερα  με την έννοια των κρυφών σημειώσεων.