Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων από το Δήμο Ρόδου

Ο μεγάλος διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών από το Δήμο Ρόδου εγκρίθηκε, για πρώτη φορά, για τα επόμενα δύο χρόνια, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Γι’ αυτό ενημέρωσε χθες ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σάββας Διακοσταματίου, σύμφωνα με τον οποίο  η σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου περιλαμβάνει τα καύσιμα και τα λιπαντικά του κεντρικού Δήμου, της ΡΟΔΑ και του ΔΟΠΑΡ. Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στα 4.434.275,85 ευρώ, πλέον του ΦΠΑ, και για πρώτη φορά είναι για δύο έτη.

Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος, αυτή η σύμβαση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της, θα τελειώσει 31/12/2019 και έχει δικαίωμα παράτασης μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Τόνισε ότι είναι σημαντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που έγινε ένας προγραμματισμός, μια πολυετής δαπάνη προκειμένου να υπάρξει ηρεμία στο Δήμο με το θέμα αυτό μια και, κάθε φορά τέτοια εποχή υπήρχε μία ανησυχία για τον διεθνή αυτό διαγωνισμό  και υπήρχαν διαστήματα που ο Δήμος αντιμετώπιζε δυσκολίες με τα αποθέματα καυσίμων. 

Ο κ. Διακοσταματίου, δεν παρέλειψε, επίσης, να συγχαρεί τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Τροχαίου Υλικού και κυρίως των Οικονομικών για την άριστη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού κάτι που επιβεβαιώνεται με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με αυτήν, μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή του σχεδίου σύμβασης που θα γίνει με δύο Εταιρίες, την ECO για τα καύσιμα και την ELDONS για τα λιπαντικά.