Αποτελεσματική συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ariston Psychometrics διοργανώνουν εκδήλωση που αφορά Μικρούς και Μεγάλους: Ενότητα Α: «Αποτελεσματική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου & Απορρόφηση στην Αγορά Εργασίας». Ενότητα Β: «Σωστή Στελέχωση επιχειρήσεων». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου στις 18:00, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8, 85131, Ρόδος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Μαθητές, Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, Ψυχολόγους, Συμβούλους HR, Ιδιοκτήτες & Διευθυντές επιχειρήσεων και στοχεύει στην κάλυψη των ακόλουθων ενοτήτων:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
• Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι ανατροπές
• ΑΕΙ και ΤΕΙ με διπλά επαγγελματικά δικαιώματα (αναλυτικά παραδείγματα)
• Οι εναλλακτικές Εκπαιδευτικές Διαδρομές
• Επιλογή Κατεύθυνσης στο ισχύον Εκπαιδευτικό Σύστημα
• Στο Δρόμο για το Πανεπιστήμιο: Πρακτικές Οδηγίες για την Επιτυχία
• Αναλυτική παρουσίαση των τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα κριτήρια επιλογής. Τα πονηρά σημεία, τα συνηθισμένα λάθη και οι έξυπνες επιλογές.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
• Παράγοντες Αξιολόγησης Προσωπικού
• Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τις Επιχειρήσεις
• Το Ψηφιακό μέλλον των Επιχειρήσεων
• Απόκτηση Δεξιοτήτων και Καινοτομία
• Εκπαιδευτικές ανάγκες Προσωπικού
• Ανάπτυξη Καριέρας
• Εργαλεία Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού

Εισηγητές: Εύα Φουντουλάκη, M.Sc. Coun. Psych. Χρυσόστομος Kαπέτης, Ph.D
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!