Θέλεις δελτίο ποδοσφαιριστή; Πέρνα από τα…ΚΕΠ!

Να τρέχουν καλοκαιριάτικα στα… Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα Αστυνομικά Τμήματα, για να διατηρήσουν το δικαίωμά τους να συνεχίσουν να αγωνίζονται, αναγκάζονται οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, μετά τη θέσπιση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η ΕΠΟ ζητάει από τους αθλητές να προσκομίσουν στις Ενώσεις, μαζί με την αίτηση μεταβολών, το θεωρημένο διά τους γνησίου της υπογραφής, έγγραφο, με το οποίο θα συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ξεκαθαρίζοντας πως όποιος δεν ανταποκριθεί, θα μείνει χωρίς δελτίο.

Η ΕΠΣΔ ενημερώθηκε επισήμως χθες και λίγη ώρα μετά την παραλαβή του σχετικού e-mail, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:   

«Ενημερώνουμε τα Σωματεία της Δύναμής μας, ότι το Τμήμα Μητρώου Δελτίων της ΕΠΟ, μετά από σχετικό έγγραφο της ΕΙΜ, προκειμένου για οποιαδήποτε μεταβολή  ποδοσφαιριστή (πρώτη εγγραφή, επανεγγραφή, μετεγγραφή, υποσχετική/δανεισμός, αποδέσμευση), θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτηση μεταβολών και το έντυπο της «πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο υπογραφής, από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

Το έντυπο της “πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, βρίσκεται στο πεδίο “ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –ΕΝΤΥΠΑ” του site της Ένωσης, από όπου μπορείτε να το εκτυπώσετε.  

Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων δεν θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΠΟ και τις ΕΠΣ και δεν θα παραλαμβάνονται από τη γραμματεία της ΕΠΣΔ».