Τέθηκαν επί τάπητος  τα προβλήματα  των Πυροσβεστών

Το μισθολογικό των Πυροσβεστών, ο ενιαίος Κανονισμός Μεταθέσεων, η αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, αλλά και η αναδιοργάνωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων στα Δωδεκάνησα είναι μερικά από τα θέματα που έθεσε η αντιπροσωπεία της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δωδεκανήσου στη συνάντηση που είχε με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου και όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ένωσης των Πυροσβεστών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κόνσολας αποδέχτηκε το δίκαιο των  αιτημάτων τους, δηλώνοντας την πρόθεσή του να συμβάλει στο πλαίσιο του δυνατού, στην προβολή και επίλυση των όποιων θεσμικών αιτημάτων τους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Στις 28-06-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσής μας με τον Βουλευτή  Δωδεκανήσου κ. Μάνο Κόνσολα, κατά τη διάρκεια της οποίας εκθέσαμε και αναπτύξαμε αναλυτικά τα προβλήματα του Κλάδου μας, το πλαίσιο διεκδικήσεών μας όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις πρόσφατες διεργασίες του 22ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, καθώς και σοβαρά θέματα που απασχολούν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια του Νομού μας. 

Κατά τη συνάντηση επισημάναμε τα καταστροφικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα, από την πρόχειρη κατά την άποψή μας πολιτική που εφαρμόστηκε στο μισθολόγιο των πυροσβεστών, που μειώνει δραστικά τους μισθούς τους και παγώνει την εξέλιξη τους, λόγω και της έλλειψης βαθμολογίου. Όλα τα παραπάνω την ίδια στιγμή που πολλοί συνάδελφοί, μας είναι εγκλωβισμένοι και υπηρετούν σε Υπηρεσίες μακριά από τους τόπους συμφερόντων τους, δίχως να υπάρχει ένα ενιαίος Κανονισμός Μεταθέσεων που θα τους δικαιώσει. Την ίδια στιγμή που οι συνάδελφοί μας καλούνται να επιχειρούν σε συμβάντα διακινδυνεύοντας καθημερινά τη σωματικής τους ακεραιότητα, δίχως να αναγνωρίζεται το επάγγελμά τους ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό. 

Θέσαμε μια σειρά από βασικά ζητήματα και επείγουσες προτεραιότητες όπως η αναδιοργάνωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων μας στα Δωδεκάνησα που πρέπει να προχωρήσει με νέο οργανόγραμμα, στη βάση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών του Νομού μας, η ενεργοποίηση του ΠΔ 274/2002 τ.Ά (ΦΕΚ 236/10-10-2002 που αναβαθμίζει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων στη νότια Ρόδο και στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού της Κω.

Παράλληλα μέσω Υπομνήματος που καταθέσαμε, μεταξύ άλλων αιτημάτων (εργασιακών, ασφαλιστικών, οικονομικών, φορολογικών…) ζητήσαμε τη συμβολή του ώστε να υλοποιηθούν κάποια θεσμικά μας αιτήματα όπως: 
Η άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε εφαρμογή της παραγράφου 11, του άρθρου 69 του ν.4249/2014. 

Η άμεση αναμόρφωση του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού), με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά το σύνολο των συναδέλφων, έχοντας ως γνώμονα την αξιοκρατία και την πλήρη διαφάνεια.
Η κατάργηση των Π.Δ. 93/2014 και Π.Δ. 13/2017 (περί μετακινήσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού) διότι εισάγει αντεργατικές διατάξεις που ξεσπιτώνουν τους συναδέλφους, επαναφέροντας την αναξιοκρατία, τη ρουσφετολογία και τις ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η σταδιακή αντικατάσταση όλων των πυροσβεστικών οχημάτων ηλικίας από 20 ετών και άνω με προμήθεια νέων σύγχρονων, ευέλικτων και ασφαλέστερων, με παράλληλη θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου όλων των εν ενεργεία πυροσβεστικών οχημάτων από το ΚΤΕΟ. 
Η αντικατάσταση και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του προσωπικού (Μέσων Ατομικής Προστασίας), λόγω παλαιότητας και παρέλευσης της διάρκειας χρήσης αυτών σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό, με πλήρη δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται στην κείμενη Ελληνική νομοθεσία. 

Η άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των διατάξεων ν.1568/1985 και ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον ν.3850/2010, περί Υγείας και Ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώμα. 
Ο άμεσος εκσυγχρονισμός – εκδημοκρατισμός του Π.Δ. 210/1992 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και στα Σώματα Ασφαλείας, όπως π.χ. τις γονικές άδειες.

 Από την πλευράς του ο Βουλευτής  αποδέχτηκε το δίκαιο των  αιτημάτων μας, δηλώνοντας την πρόθεση του να συμβάλει στο πλαίσιο του δυνατού, στην προβολή και επίλυση των όποιων θεσμικών αιτημάτων μας. Δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα προβάλει μέσω επερώτηση του στη Βουλή, αρχικά το θέμα της Αναδιοργάνωσης και της δημιουργίας Πυροσβεστικών Κλιμακίων και εν συνεχεία αυτού της αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου των Απολλώνων σε Πυροσβεστική Υπηρεσία. Υπερθεμάτισε τη σπουδαιότητα να υπάρξει έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη βαθμολογική εξέλιξή μας, καθώς και άμεση αναμόρφωση του ΠΔ 170/1996 στη βάση της πρότασής μας που είναι η μοριοδότηση.

Από την πλευρά μας, κρίναμε ειλικρινείς τις προθέσεις του Βουλευτή και δεσμευτήκαμε να συνεργαστούμε μαζί του σε ό,τι χρειαστεί, με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεών μας. Σε κάθε περίπτωση η Ένωσή μας παλεύει και θα συνεχίσει να παλεύει, αταλάντευτα και με κάθε τρόπο, για την επανάκτηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επίσης και για την επίλυση όλων των στρεβλώσεων που αποβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια εις βάρος των συναδέλφων μας.
Ο Γεν. Γραμματέας Δημητρακόπουλος  Ιωάννης
Ο Πρόεδρος Χατζηκυριάκος Ιωάννης».