Συνεδριάζει την Παρασκευή  το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Την προσεχή Παρασκευή, 13 Ιουλίου, πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Στη συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12.30 το μεσημέρι, θα συζητηθούν πολλά θέματα που αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητα του Δήμου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου)
1.1. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018.
1.2. Έγκριση της υπ΄αριθ.356/2018 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ.53/2018 απόφασης της Οικ.Επιτροπής του Δήμου που αφορά συμβιβασμό με τον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής».
1.3. Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου αρ. πρωτ.2/41281/2018.
1.4. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για το «Σύστημα παρακολούθησης και πυροπροστασίας» του έργου με κωδικό ΠΔΕ ΣΑ 282/8, κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 176302 και τίτλο: «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου, με χρήση νέων τεχνολογιών»  αρ.πρωτ. 2/39857/2018.
1.5. Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής  από το Δ.Σ. για τη «Συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου» (Κ.Α. 00-6142.0038) αρ.πρωτ. 2/39860/2018.  
1.6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/40115/2018.
1.7. Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για  τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/40824/2018.
1.8. Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  για την απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορά κτίρια και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Ρόδου αρ. πρωτ. 2/41126/2018.
1.9. Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια εργαλείων, αρ. πρωτ. 2/39585/2018.
1.10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης της προμήθειας για τηλεπικοινωνιακό υλικό, αρ. πρωτ. 2/39594/2018.
1.11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης της υπηρεσίας για διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων αρ.πρωτ. 2/39263/2018.
1.12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού μηχανογραφικός εξοπλισμός του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/38620/2018.
1.13 .Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 2/36776/2018.
1.14 .Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης της υπηρεσίας ταχυμεταφορές φακέλων μικροδεμάτων αρ.πρωτ. 2/41485/2018.
1.15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης προμήθειας υλικών για το υποέργο 04 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργικών χώρων (επίπλων) για τη διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/41490/2018.
1.16. Έγκριση –πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ. 2/41650/2018.
1.17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για τον «Φωτισμό  και ήχο εκθεσιακού σκηνικού» του έργου με κωδικό ΠΔΕ ΣΑΕ 082/1, ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ.Α.Α. 176302 με (Κ.Α. 61-7341.0013) αρ.πρωτ. 2/41648/2018.
1.18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για έξοδα φιλοξενίας συμμετεχουσών αποστολών στην 22η Βαλκανική Ολυμπιάδα Νέων 2018 από 19-6-2018 έως 24-6-2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στη συνδιοργάνωσή της από τον Κ.Α. 00-6433.0003 και για ποσόν 9.570,00 ευρώ με Φ.Π.Α. αρ.πρωτ. 2/41122/2018.
1.19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Συμπόσιο Σύμης» που διεξήχθη στη Ρόδο από 01/07/2018 έως 05/07/2018 από το Δήμο Ρόδου από τον (Κ.Α. 00-6442.0004)» και για ποσόν 23.944,40 ευρώ με Φ.Π.Α. αρ.πρωτ. 2/42032/2018.
1.20. Έγκριση Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/34979/2018.
1.21. Έγκριση Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/34981/2018.
1.22. Έγκριση εξόδων για έξοδα φιλοξενίας συμμετεχουσών αποστολών στην 22η Βαλκανική Ολυμπιάδα Νέων 2018 από 19-6-2018 έως 24-6-2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στη συνδιοργάνωσή της αρ.πρωτ. 2/41496/2018.
1.23. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2018 και 2019 αρ.πρωτ. 2/41646/2018
1.24. Ορισμός μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/41647/2018.
1.25. Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FINANCE CAR ΑΕΒΕ αρ.πρωτ. 2/37774/2018.
1.26. Έγκριση διαγραφής οφειλής της AUTO HELLAS ATEE αρ.πρωτ. 2/37780/2018.
1.27.  Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΜΑΛΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, αρ. πρωτ. 2/37833/2018.
1.28. Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου ανέγερσης – διατήρησης του κ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Εμμανουήλ αρ.πρωτ. 2/39360/2018.
1.29. Έγκριση διαγραφής οφειλής  Θ. & Ι. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΕΒΕ , αρ. πρωτ. 2/39335/2018.
1.30. Έγκριση διαγραφής οφειλής MERCEDES BENZ, αρ. πρωτ. 2/39359/2018.
1.31. Έγκριση διαγραφής ΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗΣ αρ.πρωτ. 2/39393/2018.
1.32. Έγκριση διαγραφής  ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΠΑΝΤΕΛΗ αρ. πρωτ. 2/39270/2018.
1.33. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΪΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αρ. πρωτ. 2/37569/2018.
1.34. Έγκριση διαγραφής ρυθμισμένων οφειλών Δ.Ε.Ιαλυσού, αρ. πρωτ. 11/41752.   
1.35. Έγκριση εξόδων για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Συμπόσιο Σύμης» που διεξήχθη στη Ρόδο από 01/07/2018 έως 05/07/2018 από το Δήμο Ρόδου αρ.πρωτ. 2/42023/2018.
1.36.Έγκριση για την καταβολή  στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου, της αποτίμησης σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος των παρελθόντων ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 97του ν. 4483/31-7-17 αρ.πρωτ.2/41830/2018.
    ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
    (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Δ. Μουτάφης)
1.37. Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα, της Κ.Μ. 260 Γαιών Ασγούρου από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας εκτείνεται το Μουσικό Σχολείο Ρόδου αρ.πρωτ. 2/38679/2018
1.38. Αξιοποίηση κτιρίου πρώην Στρατολογικού Γραφείου Ρόδου (Β.Κ. 101, Κ.Μ. Ι-9 Οικοδομών Ρόδου, Ο.Τ. 11 Σχεδίου Πόλεως Ρόδου), μέσω μίσθωσης από την ΕΤΑΔ.

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
    (Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ. Α. Μπεκιάρης–Α. Παρασκευοπούλου)
2.1. Έγκριση μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου αρ.πρωτ. 16/38527/2018
2.2. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ.16/41729/2018.
2.3. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πεταλούδων (Κρεμαστής –Παστίδας-Θεολόγου)» αρ.πρωτ.16/41745/2018.
2.4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας –Σαλάκου και Πολιτιστικού Κέντρου Απολλώνων» αρ.πρωτ16/41740/2018.
2.5. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και μετατροπή Παλιού Δημοτικού Σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» αρ.πρωτ.16/41719/2018.
2.6. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ» αρ.πρωτ. 16/41657/2018.
2.7. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου Γυμναστηρίου Ρόδου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων αγωνιστικού χώρου», αρ.πρωτ.16/41713/2018.
2.8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Γέμπωλος-Λάερμα αρ.πρωτ. 16/40853/2018.
2.9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση μεταλλικών ιστών δημοτικού φωτισμού» αρ.πρωτ. 16/40855/2018.
2.10. Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου περιοχής Σαραντανιού Δ.Κ. Κοσκινού και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. Αφάντου αρ.πρωτ. 16/40860/2018
2.11. Έγκριση Επιτροπών Παραλαβής για τις προμήθειες  Ηλεκτρολογικών Υλικών έτους 2018 του  Δήμου  Ρόδου, αρ.πρωτ.16/41474/2018.
    (Θέματα Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης)
2.12. Έγκριση μελέτης για τη δράση «Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση της Πινακοθήκης Ανδρέας Ιωάννου αρ.πρωτ. 2/41680/2018.
2.13. Έγκριση μελέτης «Ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την Πινακοθήκη Ανδρέας Ιωάννου αρ.πρωτ. 2/41683/2018.
2.14. Έγκριση μελέτης του έργου «Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση της Νέας Αγοράς» αρ.πρωτ. 2/41678/2018.
2.15. Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ  του έργου «Συντήρηση Νέας Αγοράς» αρ.πρωτ.2/41686/2018.
2.16. Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  για την   «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ» αριθ.πρωτ.41724/2018.
 

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
    (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)
3.1. Υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης  με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στην ύπαιθρο της Ρόδου» στη Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (αρ. πρωτ. 066/9-5-2018 πρόσκληση της ΑΝ.ΔΩ.Α.Ε.) αρ.πρωτ.41944/2018.

3.2. Υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης  με τίτλο «Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», στη Δράση 19.2.4, «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση χωριών σε Αγροτικές Περιοχές», του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, (Αρ. πρωτ.:066/9-5-2018, πρόσκληση) αρ.πρωτ.2/41951/2018.
3.3. Αποδοχή χρηματοδότησης αρ. πρωτ.2/40336/2018.

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
    (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Φ. Κρεμαστινού)
4.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου  «Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ. 4759/25-1-2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ που αφορά στον «Υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδ.ονομασίας «ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 1000233» στη θέση «ΣΚΑΛΙ» , Αγία Ελεούσα της Τ.Κ. Αρχίπολης Δ.Ε. Αφάντου, της ΠΕ Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για λογαριασμό της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ με σκοπό την αντικατάσταση του εξοπλισμού, ήτοι την αναβάθμιση και επέκταση των κεραιοδιατάξεων και στην από κοινού χρήση με την εταιρεία Wind αρ.πρωτ. 18/38425/2018.
4.2. Ορισμός μελών σε επιτροπή παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 18/37235/2018.

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Δ. Τσίκκης)
5.1. Εισήγηση για την εξόφληση τιμολογίων της εταιρείας ACE HELLAS στην εταιρεία UniSystems λόγω σύμβασης Μεταβίβασης Προγραμμάτων Λογισμικού και Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιότητας αρ.πρωτ. 2/41671/2018.
5.2. Έγκριση αποκλειστικότητας και τη διάθεση πίστωσης για τη «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού  Παλαιών Στοιχείων Μισθοδοσίας των Δήμων πριν το πρόγραμμα Καλλικράτης, για την προκαταβολή σύνταξης των εργαζομένων» στις εταιρείες Alfaware, OTS και Singular λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ. 2/41673/2018.
5.3. Ορισμός Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Σεμιναρίων για το έτος 2018αρ.πρωτ.2/41676/2018.


6.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Παλαιολόγου)
6.1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της  «προμήθειας τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και ενός μεγαλύτερου)_ αρ.πρωτ. 2/41241/2018


7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ι. Κορωναίος)
7.1. Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/41211/2018.


8.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
    (Εισηγητής: κ. Μ. Χριστοδούλου-Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Ν.Δωδ/σου)
8.1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση Παραλιακής ζώνης από θαλασσινή πύλη μέχρι λιμένα Ακαντιάς" (τμήμα Α έως ΣΤ), στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020.


9. ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
    (Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ κ. Σ. Κυριαζής)
9.1. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠΑΡ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2012/2018.


10. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
    (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Χατζηλαζάρου)
10.1. Έγκριση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την κεντρική εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2018, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στην πλατεία Ελευθερίας αρ.πρωτ. 2/41228/2018.
10.2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης – Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στο Dusseldorf της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση τουρισμού Tour Natur 2018», αρ.πρωτ. 2/41999.
10.3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Dusseldorf της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση τουρισμού Tour Natur 2018»,αρ.πρωτ.2/42002/2018.


11. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Χατζηϊωάννου)
11.1. Χορηγία ψηφιακής πλατφόρμας  BeLocal@Rhodes Offline App&map για τα 30χρονα από την ανακήρυξή της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ως “Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς” της UNESCO.  
12. Ορισμός εκπροσώπων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. αρ.πρωτ. 2/41550/2018.