Λεξιστορείν: Έπεσα στην παγίδα του!

Η λέξη παγίδα  δηλώνει τη συσκευή που χρησιμεύει στη σύλληψη ζώων (και ενίοτε στη θανάτωσή  τους) ακινητοποιώντας μέρος του  σώματός τους.

Έχει βέβαια και τη μεταφορική σημασία του δόλου και της εξαπάτησης.

Το θέμα –παγ της λέξης ανάγεται στο αρχαιοελληνικό ρήμα πήγνυμι = στερεώνω, εφαρμόζω, ακινητοποιώ, σημασία που υπάρχει και στη λέξη παγίδα, η οποία  «στερεώνει», ακινητοποιεί αυτόν που θα πέσει μέσα της (είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά).