Λεξιστορείν: Βρήκε το μάστορα του!

H λέξη μάστορας (ή μάστορης) δηλώνει τον έμπειρο τεχνίτη, τον  άριστο γνώστη  μιας  τέχνης.

Η ετυμολογία της λέξης ανάγεται στο αρχαιοελληνικό επίθετο μέγας  κι είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

Συγκεκριμένα το μέγας πέρασε στη  λατινική γλώσσα ως magnus = o μεγάλος.

Από το magnus στη συνέχεια δημιουργήθηκε το ουσιαστικό magister που σήμαινε « επιστάτης - διοικητής, αξιωματούχος, διδάσκαλος».

Η λατινική λέξη επανήλθε στην ελληνική γλώσσα ως μαγίστωρ - μαΐστορας - μάστορας, λέξη που δήλωνε τον δάσκαλο μιας τέχνης , τον οικοδόμο, τον αρχιτεχνίτη αλλά και τον ικανό κι επιδέξιο σε κάτι.