Το κέντρο Ροδίνι θα αρχίσει να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου

ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ “ΡΟΔΙΝΙ” Θ’ ΑΡΧΙΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δεν θα έχη εφέτος χορευτικά κ.λ.π. νούμερα
Εντός της εβδομάδος θα αρχίση να λειτουργή το γνωστό κέντρο Ροδίνι, στο ομώνυμο πάρκο της Ρόδου.

Ήδη κατόπιν της παραχωρήσεώς του απ’ τον Δήμο Ροδίων στην Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, οι ετοιμασίες άρχισαν.

Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ξενοδόχων κ. Νικόλαος Καπετανάκης, σε σχετικές ερωτήσεις απήντησε ότι εντός της προσεχούς εβδομάδος το Κέντρο θα ανοίξη και θα λειτουργήση ως Α’ κατηγορίας, με τιμές όμως προσιτές.

Επίσης μας εγνωστοποίησε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις για την μετάκληση μιας καλής ορχήστρας στο Ροδίνι και ότι δεν πρόκειται πάντως να μετακληθούν και νούμερα, διότι ευρισκόμεθα πλέον εις τα μέσα της σαιζόν.

1200 ΞΕΝΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Χθες το βράδυ, συμφώνως προς τους πίνακας της Αστυνομίας Τουρισμού Ρόδου, ευρίσκοντο εις την πόλιν της Ρόδου 1200 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος παραθερισταί. Αξιοσημείωτον γεγονός της παρελθούσης εβδομάδος ήτο η έναρξις καθόδου των Αθηναίων και εκ Παλαιάς Ελλάδος παραθεριστών εις Ρόδον.

ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΚΥΝΕΣ
Εδηλητηριάσθησαν υπό αστυνομικών οργάνων 15 αδέσποτοι κύνες.

5831 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΘΕΙ
Ως εγνώσθη, εις την ΕΓΣΔ μετέχουν σήμερον 61 Συνεταιρισμοί, πιστωτικοί, παραγωγοί, πωλήσεως κ.λ.π.
Το σύνολον των συνεταιρισμένων παραγωγών ανέρχεται εις 5831.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ο κος Μιχαήλ Δ. ΜΑΝΤΙΚΟΣ και η δις Χρυσάνθη ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
Συγχαρητήρια

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Στον αγαπητόν μας ανεψιόν Μηνάν Οικονομίδην, λαβόντα το Πτυχίον της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, εκφράζομεν τα θερμά μας συγχαρητήρια και ευχόμεθα δόκιμον σταδιοδρομίαν.

Οικογένεια
Π. ΒΑΡΔΑΟΥΛΛΗ


ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε χθες η Καλλιόπη Χατζηπαπά μήτηρ του Διευθυντού του “Φρουρού”.
Προς την οικογένειαν της μεταστάσης, ευχόμεθα την εξ ύψους παρηγορίαν.