Προσφορά βιβλίου από ξενοδοχείο

Το Ξενοδοχείο Princess of Kos στο Μαστιχάρι στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεών του φιλοξενεί το βιβλίο της φιλέλληνα Γερμανίδας Συγγραφέως Karin Herter.

Ένα βιβλίο με πολλή αγάπη για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για την Κω, την Κάλυμνο και τη Νίσυρο.
Με ιστορικές καταγραφές και πληροφορίες για όλα τα αξιοθέατα.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου κος Κωστήρης Χρήστος προσφέρει στους πελάτες του ξενοδοχείου το βιβλίο της συγγραφέως, η οποία έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές στο Princess of Kos και την Κω.