Σε πολλές παραλίες της Ρόδου το κακό έχει παραγίνει

Σε απόσταση πέντε μέτρων από την παραλία πρέπει να είναι οι ξαπλώστρες, αναφέρει η νομοθεσία, αλλά... πουθενά δεν εφαρμόζεται!

Ειδικά σε πολλές παραλίες της Ρόδου το κακό έχει παραγίνει, αφού... και μέσα στη θάλασσα έχουν βάλει ξαπλώστρες!

Άλλωστε είμαστε η χώρα, όπου όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπονται!