Για δεκαέξι ομάδες στην Α' κατηγορία πιέζει ο νέος ΚΑΠ

Στο τραπέζι της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ βρίσκεται πάντα το θέμα της παραμονής, στην Α’ κατηγορία, ομάδας που έχει υποβιβαστεί, από χθες δε με αυξημένες πιθανότητες να προχωρήσει στη λήψη ανάλογης απόφασης.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νέου ΚΑΠ (Προκήρυξη-Δηλώσεις Συμμετοχής) πιέζει τη διοργανώτρια να τηρήσει την περσινή προκήρυξη που προέβλεπε τη συμμετοχή δεκαέξι ομάδων, συνεπώς αν δεν προκύψει ενδιαφέρον από σύλλογο της Β’ κατηγορίας και κατ’ εφαρμογή του κανονισμού, η Ένωση είναι πολύ πιθανόν να απευθύνει πρόσκληση αρχικά στη Δόξα Καρδάμαινας, η οποία κατά πληροφορίες, αντιμετωπίζει πλέον την προοπτική να παίξει στα «σαλόνια» θετικά. Το άρθρο του ΚΑΠ:

 «Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων των διαφόρων πρωταθλημάτων αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου του πρωταθλήματος από αυτό που έληξε, πλην αν προκύψει λόγω παραιτήσεων ομάδων από ανώτερες κατηγορίες και αναγκαστικού υποβιβασμού τους σε κατώτερες κατηγορίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

Κατ’ εξαίρεση, στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εάν απαιτείται λόγω εξαιρετικών ειδικών συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με ειδική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., που εγκρίνει την οικεία προκήρυξη».