Η απουσία από τις  συνεδριάσεις είναι  παράλειψη καθήκοντος

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Είναι δυνατόν να είσαι Περιφερειακός ή Δημοτικός Σύμβουλος και να αρνείσαι να δηλώνεις δημόσια ότι δεν θα προσέλθεις στην καθορισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου για δικούς σου λόγους, τους οποίους όμως είσαι υποχρεωμένος να αναπτύξεις κατά τη συνεδρίαση του σώματος, και να είσαι βέβαια παρών και όχι- αδικαιολογήτως απών;

O Νόμος θεωρεί την παρουσία των συμβούλων απαραίτητη, υποχρεωτική.

Η άρνηση παρουσίας σου στη συνεδρίαση, μετά από την πρόσκληση που σου επιδίδεται νομίμως, αποτελεί παράβαση καθήκοντος, παράλειψη καθήκοντος, πλημμελή άσκηση των θεσμικών σου υποχρεώσεων, για τις  οποίες έδωσες και τον νενομισμένο όρκο, παρακώλυση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συμβουλίου, εκτός και αν η απουσία σου μπορεί νομίμως να αιτιολογηθεί, με γραπτή δήλωση, ανακοίνωση.

Τα Περιφερειακά Συμβούλια και τα Δημοτικά Συμβούλια, είναι τα ανώτατα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, λειτουργούν ως ενιαίο σώμα, λειτουργούν βάσει του σχετικού Νόμου-Κώδικα. Αλλά και απαιτείται επιπλέον η σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας του Σώματος, όπου προβλέπονται με λεπτομερή και νόμιμο τρόπο η λειτουργία των σωμάτων και των διαφόρων επιτροπών.

Η απουσία από τις συνεδριάσεις κατ’ εξακολούθηση αδικαιολογήτως και χωρίς επαρκή αιτιολογία, είναι δυνατόν να επισύρει μομφή κατά του συμβούλου, να κληθεί σε απολογία ή και ακόμα να τεθεί σε αργία, αν συντρέξουν λόγοι σοβαροί παράβασης καθήκοντος ή πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων, αφού η παρουσία όλων θεωρείται υποχρεωτική, για να μην υπάρξει παρακώλυση, και ειλικρινά λυπούμαι που αυτά συμβαίνουν και στον τόπο μας, από ανθρώπους που διακρίνονται για το ήθος τους, και που σίγουρα ενδιαφέρονται για το νησί μας,

Τα όργανα αυτά και τα μέλη αυτών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διακρίνονται από συνοχή, ενότητα, συνεργασία και στήριξη των προσπαθειών των συγκεκριμένων οργάνων και όχι μερικοί ενίοτε να ασκούν κριτική καθόλου εποικοδομητική ή να προβαίνουν σε παρατηρήσεις επί εκτελούμενων έργων ως να είναι τεχνικώς επιθεωρητής έργων της Περιφέρειας και όχι συνυπεύθυνος Περιφερειακός Σύμβουλος.

Απαλλαγείτε από το κακό σύνδρομο της φυλής μας, την αντιπαλότητα, την εχθρότητα, την πολεμική για πολιτικά οφέλη.