Δ. Γάκης: «Με βάση τις αρχές του Δικαίου της Θάλασσας να προχωρήσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία των Λαών στη Μεσόγειο»

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, παρευρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι των Ιπποτών, την Παρασκευή 20 Ιουλίου.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, σε δηλώσεις του, επεσήμανε την προσφορά της Ροδιακής Ακαδημίας στη μελέτη και την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας και τη σημασία του έργου της, που προβάλλει σ’ όλο τον κόσμο τις αρχές της δημοκρατίας και τις ελληνικές ναυτικές παραδόσεις.

Ακολουθεί η δήλωση του βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη:

«Σήμερα, που η Χώρα βρίσκεται σε μια καινούργια αναπτυξιακή φάση και η οικονομία της βασίζεται στην εξωστρέφεια και την καινοτομία, οι θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να δώσουν νέα ώθηση, βάζοντας την Ελλάδα σε κομβικό σημείο στα δίκτυα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες και το έργο του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου είναι δράσεις αξιέπαινες, αναβαθμίζουν το ρόλο της Ρόδου στις διεθνείς εμπορικές διαδρομές και ενισχύουν την αναπτυξιακή μας προσπάθεια στην Ελληνική νησιωτική περιφέρεια.

Τέλος, μακροπρόθεσμα, οι διαπολιτισμικές αυτές συναντήσεις και σεμινάρια μεταξύ ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων, διπλωματών και ειδικών σε θέματα θαλάσσιου και ναυτικού Δικαίων στη Ρόδο, μπορεί να αποδειχθούν ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία για τη Δωδεκάνησο, στο στόχο της διασύνδεσης πολιτισμών, λαών και οικονομιών της Μεσογείου».