Σημαντική ανακοίνωση για τους ανήλικους ποδοσφαιριστές

Ακόμα και για τους ανήλικους ποδοσφαιριστές ισχύει η υποχρέωση να συναινέσουν, διά της υπογραφής του κηδεμόνα τους, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τις ποδοσφαιρικές αρχές, προκειμένου να μπορούν να εκδώσουν δελτίο.

Η ΕΠΣΔ ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

«Με νέα ενημέρωση από την  ΕΠΟ και την ΕΙΠ, εκδόθηκαν τα έντυπα «Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» για ανήλικους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να υπογράφονται από τον κηδεμόνα του ανήλικου ποδοσφαιριστή και να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του.

Για τους μη έχοντες την ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να συμπληρώνουν την πράξη συναίνεσης που είναι μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Το έντυπο της «πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», για ανήλικους ποδοσφαιριστές, στα ελληνικά και στα αγγλικά, βρίσκεται στο πεδίο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –ΕΝΤΥΠΑ» του site της Ένωσης, από όπου μπορείτε να το εκτυπώσετε».