Λεξιστορείν: Έγινε συνωμοσία!

Ως συνωμοσία χαρακτηρίζουμε τις συνεννοήσεις και τις ενέργειες που χαρακτηρίζονται από μυστικότητα και στοχεύουν στη τέλεση παρανόμων πράξεων.

Η λέξη δημιουργήθηκε από την πρόθεση συν + το αρχαίο ρήμα όμνυμι (= ορκίζομαι) με έκταση του βραχέος φωνήεντος «ο» σε «ω».

Αρχικά σήμαινε « αυτός που ορκίζεται μαζί με κάποιον άλλο, ο συμμέτοχος σε κοινό όρκο» για να αποκτήσει  σταδιακά την  αρνητική σημασία του  «συμμέτοχος σε πλεκτάνη, σε μηχανορραφία, σε ανταρσία».