Θα εκπονηθούν διαχειριστικά σχέδια βόσκησης στα νησιά

Ποσό περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ θα απαιτηθεί για να γίνει η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στους δήμους της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προεκτίμησης για το ποσό που χρειάζεται.

Από αυτά τα χρήματα ποσό 916.532 ευρώ αντιστοιχεί στους 15 δήμους του νομού Δωδεκανήσου, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν το νομό Κυκλάδων.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι για να καλυφθεί το παραπάνω ποσό, χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, καθώς από τη χρήση της βοσκήσιμης γης, έχει εισπραχθεί ποσό που ανέρχεται μόλις σε 118.000 ευρώ.

Στο θέμα αναφέρθηκε χτες ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλήμονας Ζαννετίδης τονίζοντας ότι, η χρηματοδότηση από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη προκειμένου να εκπονηθούν τα σχέδια.

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την προεκτίμηση της αμοιβής της σύνταξης των διαχειριστικών σχεδίων βοσκής σε όλους τους δήμους της περιφέρειας και έγινε η επιλογή της καταλληλότερης έκτασης των βοσκήσιμων εκτάσεων που πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα.

Η αμοιβή σε όλους τους δήμους έχει εκτιμηθεί στο 1.907.000 και έχει αποσταλεί σχετική επιστολή στο υπουργείο που περιλαμβάνει το εμβαδόν του κάθε δήμου, το προτεινόμενο εμβαδό σύμφωνα με τις οδηγίες που στάλθηκαν από το υπουργείο, και το οριστικό ποσό που προκύπτει για την αμοιβή» δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο κ. Ζαννετίδης και πρόσθεσε: «Αναμένουμε τη χρηματοδότηση από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης για να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση και αυτού του μεγάλου έργου για τα νησιά, ώστε να προστατευτούν και οι περιοχές στις οποίες δεν πρέπει να γίνεται βόσκηση».

Μιλώντας για τα χρήματα που έχει εισπράξει η περιφέρεια μέχρι στιγμής δήλωσε: «Σε ό,τι αφορά το ποσό που έχει η περιφέρεια αυτό προκύπτει από τα τέλη βοσκής που εισπράττει, όμως είναι πολύ μικρό της τάξης των 118.000 ευρώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εισπράξεις και αναμένεται να φτάσει μέχρι τις 250.000 ευρώ. 

Το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να αναζητηθεί από τα υπουργείο για να ξεκινήσει η σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση αυτού του μεγάλου έργου».
 


Επιστολή προς το υπουργείο
Σημειώνεται ότι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έστειλε και σχετικό έγγραφο προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, με το οποίο επισημαίνει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την προεκτίμηση της αμοιβής εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρειά μας. Έγινε η επιλογή της καταλληλότερης έκτασης βοσκήσιμων γαιών για κάθε Δήμο, από τις τέσσερις ταξινομήσεις (σενάρια) που περιλαμβάνονται στην εθνική απογραφή των βοσκήσιμων γαιών, και υπολογίστηκε η αμοιβή για την εκπόνηση των Δ.Σ.Β., σε εφαρμογή των σχετικών οδηγιών που μας αποστείλατε με το με αριθμό 1172/7-5-2018 έγγραφό σας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα σας τα παρουσιάζουμε στον επισυναπτόμενο Πίνακα.

Όπως φαίνεται για την ανάθεση της εκπόνησης των Δ.Σ.Β. των τριάντα τεσσάρων (34) Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα απαιτηθούν, συνολικά 1.907.621€

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα αναμενόμενα έσοδα  από τα μισθώματα χρήσης των βοσκήσιμων γαιών υπέρ της Περιφέρειας για τα έτη 2016 και 2017 ανέρχονται στο ποσό των 232.652,16€ και μέχρι την 30-6-2018 έχει εισπραχθεί το ποσό των 118.950,23€.

Είναι προφανές ότι απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση και από άλλες πηγές όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή και το Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας προκειμένου να καλυφθεί όλο το ποσό που απαιτείται, ως απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη σύναψη της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 3 του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164 Α’), μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας αλλά και την ανάθεση της εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων.

Επίσης επανερχόμενοι και σε προηγούμενα έγγραφά μας να τονίσουμε την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 4351/2015.

Η προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2019 που τίθεται για εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδόων βόσκησης είναι αντικειμενικά αδύνατο να τηρηθεί.

Όπως γνωρίζετε το διάστημα από την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης μέχρι την τελική έγκριση των Διαχειριστικών Σχεδόων Βόσκησης είναι πολυετούς διάρκειας. Επίσης, επειδή δεν έχει επιλυθεί ακόμα το ζήτημα ότι δεν θεωρείται κατάτμηση έργου η ανάθεση της εκπόνησης των ΔΣΒ ανά Δήμο, οι διαδικασίες ανάθεσης καθίστανται αρκετά χρονοβόρες».