Παρασκευή αποφάσεων για την ΕΠΣΔ

Αύριο Παρασκευή στις 3 το απόγευμα θα ξεκινήσει, στα γραφεία της ΕΠΣΔ, η συνεδρίαση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της, τα οποία θα ασχοληθούν με αρκετά σημαντικά ζητήματα, ανάμεσά τους και με τις προκηρύξεις των διοργανώσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1. Ενημέρωση Προέδρου  
2. Επιτροπή Πρωταθλήματος
3. Τοπικό Όργανο Διαιτησίας
4. Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης

5. Τεχνική Επιτροπή
6. Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου
7. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
8. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών
9. Αλληλογραφία - διάφορα