Όλοι αυτοί οι «ειδικοί» που εξηγούν τι έπρεπε να γίνει για να αποφευχθεί η τραγωδία... πού ήταν νωρίτερα;

• Όλοι αυτοί οι «ειδικοί» που εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης και εξηγούν τι έπρεπε να γίνει για να αποφευχθεί η τραγωδία στην Αττική... πού ήταν; Και αν τα έλεγαν... σε ποιους τα έλεγαν;

• Δυστυχώς εκτός των άλλων στην Ελλάδα ευδοκιμούν οι Επιμηθείς κατόπιν εορτής, ξέρουν τι θα έπρεπε να έχει γίνει!

•  Προφανώς υπάρχουν κι αυτοί, που όντως έχουν πει και είχαν πει σοβαρά πράγματα και προτάσεις. Κοντά σ’ αυτούς όμως, όπως κάθε φορά, ξεφύτρωσαν και οι άλλοι!

Ο κακός