«Πολύ σημαντικό ζήτημα το εργόσημο διαιτητών και κριτών»

Στο πλαίσιο της κλήρωσης των εθνικών πρωταθλημάτων, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Παναγιώτης Τσαγκρώνης, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα που έχει προκύψει τελευταία αναφορικά με το εργόσημο διαιτητών και κριτών.

«Οι στιγμές είναι δύσκολες αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε. Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερα προβλήματα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του εργόσημου των διαιτητών και της γραμματείας.

Μπορεί κάποιος να παραβλέψει το κόστος αλλά δεν είναι αυτό. Μέχρι και το τελευταίο σωματείο της Δ’ Κατηγορίας θα πρέπει να έχει πλέον λογιστήριο. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψουμε χρήματα. Στα περισσότερα σωματεία υπάρχουν 2-3 άτομα. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, ζητάμε τη συμπαράσταση και τη βοήθειά σας και θα πρέπει να δούμε πώς να το αντιμετωπίσουμε». 

*Πριν την έναρξη της διαδικασίας κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική.