Συνεδριάζει τη Δευτέρα  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Την προσεχή Δευτέρα, 30 Ιουλίου, στις 11 π.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ρόδου, η οποία θα ασχοληθεί με σειρά θεμάτων που αφορούν την τρέχουσα δραστηριότητα του Δήμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2018.

2. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2018.

3. Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2017 - Ταμειακός Απολογισμός.

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Macenellicoccus hirsfutus».

5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης Δ.Ε. Ρόδου).

6. Κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έτους 2018-2019.

7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο “Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου”, ακρωνύμιο “ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ”, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2010».

8. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έτους 2018-
2019.

9. α) Ανάκληση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 282/2018 & 348/2018 που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ». β) Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθεια εκτύπωσης τουριστικών εντύπων.

NOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ
10. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης μιας κλήσης του Δήμου Ρόδου κατά του Ηλία Καράμπη και τριών κλήσεων του Δήμου Ρόδου κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε.", που απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορούν αγωγές τους.

11. Ανάθεση επίδοσης σε δικαστικό επιμελητή δεκαοκτώ πρόσθετων λόγων ανακοπής που θα ασκήσει ο Δήμος Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.», που θα απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορούν τις διαταγές πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 1763/2013 του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

12. Συμβιβασμός των: 1) Τσιμπιδάκη Φωτεινή, 2) Τσιμπιδάκη Θεόδωρο, 3) Κουνελλέ Δέσποινα, 4) Τσιμπιδάκη Ειρήνη και 5) Κακλιού Τσαμπίκα, με το Δήμο Ρόδου για τον καθορισμό τιμής μονάδας τμήματος καταργούμενου δημοτικού δρόμου που προσκυρώνεται στο ακίνητο των αιτούντων με κτηματολογική μερίδα 759Α γαιών Ρόδου.

13. Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ. - ΚΟΡΚΙΔΑΣ Ο.Ε." σχετικά με τις με αριθμούς 386 και 397/2015 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου που εξέδωσε η εταιρεία αυτή σε βάρος του Δήμου Ρόδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
14. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ».

15. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».

16. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».

17. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».

18. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ».

19. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».

20. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ».

21. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».

22. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ».

23. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».

24. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ».

25. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ».

26. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ-ΚΑΜΕΙΡΟΥ».

27. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

28. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».

29. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».

30. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».

31. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού της προμήθειας «ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ».

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
32. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 491/2018 ποσού 1.500,00€, και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου κ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, η οποία ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 109/2018 και παρατάθηκε η ημερομηνία απόδοσης με την αρ. 288/2018,  για τις ανάγκες πληρωμής τελών αδείας 20 οχημάτων Δήμου Ρόδου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ
33. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 888/2018 ποσού 4.872,29€, και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου κ. ΘΑΡΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, η οποία ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 218/2018 για τις ανάγκες επέκτασης δικτύων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Ατταβύρου.