Παράρτημα στη Ρόδο  του Παν-Ροδιακού συλλόγου Αμερικής «Απόλλων»

Το Πρώτο Τμήμα του Παν-Ροδιακού Συλλόγου Αμερικής “Απόλλων”, από το 1927 εδρεύει στην πόλη Hartford, CT.  Με την από 10/01/2018 ιδρυτική πράξη ιδρύθηκε στη Ρόδο ο Σύλλογος “ΠΑΝ-ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ”-ΡΟΔΟΣ”, παράρτημα του πρώτου από το καταστατικού του επικυρώθηκε με την υπ. αρ. 126/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου.  

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α. Η στενότερη επαφή μεταξύ των ελλήνων της Αμερικής, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς με τους μόνικους κατοίκους της νήσου Ρόδου, καθώς και των παιδιών που προέρχονται από μικτούς γάμους με τον ένα γονέα ελληνικής καταγωγής.  Η ενίσχυση και εμπέδωση της διαπολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών, ιδιαιτερότητα που αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω μόρφωση και ανάπτυξη των παιδιών.

β. Να προωθήσει μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των απόδημων Ροδίων.

γ. Η αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη και καλλιέργεια αδελφικών σχέσεων μεταξύ των μελών και

δ. Η παροχή χρηματικής βοήθειας σε πατριωτικά, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά, φιλανθρωπικά, αθλητικά και γεωργικά ιδρύματα στη Ρόδο.

ε. Η παροχή υποτροφιών σε τέκνα Ροδίων ή ροδαικής καταγωγής μελών του συλλόγου κανονικά εγγεγραμμένα σε αναγνωρισμένα κολλέγια ή πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ζ. Η προώθηση της ισορροπημένης ανάπτυξης και μόρφωσης των παιδιών των προαναφερόμενων οικογενειών, μέσα στο πνεύμα του Ελληνικου πολιτισμού.

η. Η παροχή στη Ρόδο στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού, δηλαδή ιστορία, πολιτιστική εξέλιξη, τέχνες, εκπαιδευτικό σύστημα, γλώσσα κ.λπ. στοιχεία που θα διευκολύνουν την επικοινωνία, διαμονή ή πιθανή εγκαταστάση των προαναφερόμενων παιδιών και των ελληνικής καταγωγής γονέων στην Ελλάδα, σε περίπτωση μετακίνησής τους ή επίσκεψης των εν Ρόδο ευρισκομένων συγγενών τους.

Μετά τις πρώτες αρχαιρεσίες της 20ης Ιουλίου 2018 και τη συγκρότηση σε σώμα, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από τους:

1. Κασέκας Λάζαρος, Πρόεδρος
2. Τομάζος Ηλίας, Αντιπρόεδρος,
3. Χρύσαλος Στέφανος, Γενικός Γραμματέας
4. Κωνσταντοπούλου Θεοδώρα, Ειδική Γραμματέας
5. Μπονιάτη Ελένη, Ταμίας.