Συνεδριάζει την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την προσεχή Πέμπτη 2 Αυγούστου πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:  

Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

1.1. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018

1.2. Έγκριση  της αρ.373/2018 Απόφασης του Δ.Σ με θέμα «Εξώδικη επίλυση διαφοράς με τον κ.Δημήτριο Παρασό του Παράσχου».

1.3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  μηχανογραφικός εξοπλισμός του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/44875/2018.

1.4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορα κτίρια και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/44876/2018.

1.5.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης «FOTISGRAPHICS», δαπάνες για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», αρ.πρωτγ.2/45296/2018.

1.6.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης «ΚΟΝΙΣΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» για έξοδα φιλοξενίας σουδαστών και εκπαιδευτών στα πλαίσια συνεργασίας του Δήμου Ρόδου  με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων, αρ.πρωτ. 2/45292/2018.

1.7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης «ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε (Δαπάνες για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες), αρ.πρωτ.2/45310/2018.

1.8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την ενημέρωση updates των υπηρεσιών ασφαλείας του firewall watchquard xtm330, αρ.πρωτ.2/45312/2018.

1.9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ.2/45314/2018.

1.10.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης ΖΑΙΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, δαπάνες για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες, αρ.πρωτ.2/45320/208.

1.11.    ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης  «Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» με ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, αρ. πρωτ. 2/45317/2018.

1.12.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορα κτίρια και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/45606/2018.

1.13.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης «Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» με ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, αρ. πρωτ. 2/45915/2018.

.............

1.42. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής για  αποδοχή ή μη των παραβάσεων ΚΟΚ, αρ.πρωτ.2/45669/2018.

1.43. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο MOTIVATE-Promoing citizens active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand“, έτους 2017, αρ. πρωτ. 2/46563/2018.

1.44. Έγκριση δαπανών για έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και εκπαιδευτών στα πλαίσια συνεργασία του Δήμου Ρόδου με το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π, αρ.πρωτ.2/46567/2018.

1.45. Έγκριση Αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια  τροφίμων για τις δομές του Δήμου και του ΔΟΠ έτους 2018 και 2019 , αρ. πρωτ. 2/46569/2018.
1.46.    Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ. πρωτ. 2/46599/2018.

Θέματα Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας
(Eισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης).

1.47. Παραχώρηση χώρων στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΟΡΩΝΗΣ» και στο κοινωνικό παντοπωλείο, εντός της πρώην κοινότητα Σορωνής, αρ.πρωτ.2/46407/2018.

1.48. Παραχώρηση χώρου στο σύλλογο «ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009» εντός της πρώην κοινότητα Σορωνής (1ος όροφος συστέγαση με τη βιβλιοθήκη μέχρι την μετεγκατάστασή της), αρ.πρωτ.2/46414/2018.

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ.Ε.Χατζηϊωάννου)

2.1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, αρ. πρωτ. 16/45207/2018.

2.2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ.Αρχίπολης»,αρ.πρωτ.16/42706/2018.

2.3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων», αρ. πρωτ.16/46274/2018.

2.4. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης  του έργου  «Αντικατάσταση  φθαρμένων ιστών φωτισμού πλατειών και πεζοδρόμων πόλης Ρόδου»,αρπρωτ.16/46032/2018.

2.5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη ΔΚ Ασκληπειού στις ΤΚ Αρνίθας-Προφύλιας – Ιστρίου Απολλακιάς της ΔΕ Νότιας Ρόδου»,αρ.πρωτ. 16/46267/2018.

2.6. Έγκριση  ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Αμοιβή για ερευνητικές εργασίες υπαίθρου για την κατασκευή νέου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στο ΟΤ13 στην περιοχή Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/46275/2018.

2.7. Έγκριση μελέτης,τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Ανάπλαση περιμετρικού δρόμου και ελαφοκομείου Πάρκου Ροδινίου»,αρ.πρωτ.16/46548/2018.

2.8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ Δήμου  Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο Φυτώριο Ρόδου», προϋπ: 300.000,00 €, αριθ.πρωτ. 16/46390/2018.

2.9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ Δήμου  Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής», προϋπ: 20.000,00€,αρ.πρωτ. 16/46394/2018.

2.10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου «Αποπεράτωσης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Μεσαναγρού» αρ.πρωτ.16/46324.

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

3.1. Αποδοχή ένταξης πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019» - Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5029377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 ,αρ.πρωτ.2/46350/2018.

3.2. Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ. πρωτ. 2/46353/2018.
 
4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ. Πόκκιας)

4.1. Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου, αρ. πρωτ. 5/45361/2018.

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

5.1. Διατύπωση άποψης του Δ.Σ για το έργο  «Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w (eirp) / 1,0755 w (<100 Kw) με την κωδική ονομασία “300 6120 – ΒΙΓΛΑ ΡΟΔΟΥ”, σε οικόπεδο 220.134m2 – τμήμα της ΚΜ 5000 γαιών Κατταβιάς, στην ΤΚ Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Π.Ν.Α. για λογαριασμό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο “DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),αρ.πρωτ.18/42218/2018.

5.2. Διατύπωση άποψης του Δ.Σ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Afantou Bay Resort Suites” 5 αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 144 κλινών, εντός των μερίδων 2155ΑΑ και 2154 γιαών Αφάντου, συνολικής τελικής έκτασης 15.062,03τ.μ της Δ.Ε Αφάντου, φερόμενης  ιδιοκτησίας της Αφάντου Bay A.E, αρ.πρωτ.18/45912/2018.

6.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Μ.Χατζηλαζάρου)

6.1.Αίτημα  για     διάθεση  πίστωσης ,   έγκριση    δαπάνης    και    ανάληψη
υποχρέωσης για μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού κ.Μ.Χατζηλαζάρου στην έκθεση Τουρισμού TourNatour 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Dusseldorf Γερμανίας μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, αρ. πρωτ. 2/46277/2018.

6.2. Επιχορήγηση Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού από το Δήμο
 Ρόδου για το 2018, αρ. πρωτ .2/46308/2018.

7.ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΔΑ
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ ΡΟΔΑ κ.Δ.Παρασκευάς).

7.1. Έγκριση της αρ.44/2018 Απόφασης Δ.Σ ΡΟΔΑ που αφορά «Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού προσωπικού ως προς τα προσόντα πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών Μέσων».

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δ.Τσίκκης

8.1. Έγκριση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» και ορισμός Επιτροπής Παραλαβής, αρ. πρωτ. 2/46613/2018.

9. Έγκριση  Κανονισμού Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/43317/2018.

10. Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων», αρ.πρωτ.2/46475/2018.

11. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου,αρ.πρωτ.2/46473    

12. Έγκριση εγγραφής το όνομα εκτελεσθέντα από τα ναζιστικά στρατεύματα στο μαρμάρινο επιτείχιο επιγραφικό μνημείο-ηρώο του Δημαρχείου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/45754/2018.