Παρουσιάζουν βελτίωση  τα οικονομικά του Δήμου

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά του Δήμου σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στην τριμηνιαία έκθεση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπως και στον απολογισμό, του οικονομικού έτους 2017, ο οποίος θα έρθει επίσης για επικύρωση στο δημοτικό συμβούλιο μαζί με τον ισολογισμό ο οποίος θα είναι έτοιμος μόλις ολοκληρώσουν τον έλεγχο οι ορκωτοί λογιστές που ήδη έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο.

Συγκεκριμένα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση β’ τριμήνου για την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος, Σάββας Διακοσταματίου, αυτή παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο 34.910.504 εκατ. ευρώ μέχρι και τον Ιούνιο και έχουμε και την υποβολή της τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2017, δηλαδή τον ταμειακό απολογισμό. Σημειώνεται ότι και τα δύο θέματα θα έρθουν για επικύρωση στο δημοτικό συμβούλιο.

Πιο αναλυτικά: Συνολικά, τα έσοδα, τακτικά, έκτακτα ανειδίκευτα, έκτακτα ειδικευμένα από το 2016, ανέρχονται στα 30.728.252,22 ευρώ. Το σύνολο των εισπράξεων στα 90.902.829,93 ευρώ, το σύνολο των πληρωμών ήταν 81.761.715 ευρώ και έκλεισαν ταμείο στις 31/12/2017 με 39.868.566,49 ευρώ.
«Ήταν νομίζω μία χρονιά όπου και τα έσοδα πήγαν πολύ καλά αλλά και οι πληρωμές προς τους προμηθευτές και εργολάβους επίσης έγιναν στους χρόνους τους, με αποτέλεσμα να έχουμε μία καλή λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας», δήλωσε ο κ. Διακοσταματίου και συνεχάρη τη Διευθύντρια και το προσωπικό της Υπηρεσίες γα τις προσπάθειες που κατέβαλλαν την περυσινή χρονιά.

Σημειώνεται ότι ο απολογισμός θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο και μαζί μ’ αυτόν θα συζητηθεί και ο ισολογισμός όταν θα έχουν την έκθεση των ορκωτών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Δήμο και τον ελέγχουν για τη χρήση του 2017.
Ο Αντιδήμαρχος πιστεύει ότι τέλη Οκτώβρη θα είναι έτοιμοι.

Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι στα 2,5 εκατ. ευρώ έχουν μειωθεί οι οφειλές του Δήμου προς τρίτους, ποσό που  θεωρείται μικρό ιδιαίτερα σε σχέση με προηγούμενα έτη.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα της χθεσινής συνεδρίασης, καθόρισαν τους όρους διακήρυξης συνολικά για δέκα έργα και ενέκριναν άλλα δέκα πρακτικά διαγωνισμών. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι και οι επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων που είναι το μεγάλο έργο των 600 χιλιάδων ευρώ.