Σύσκεψη του ΚΚΕ για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση

Από την τομεακή επιτρoπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Τα 8 χρόνια «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σε ∆ήµους και Περιφέρειες, έδεσαν πιο σφιχτά το νήµα της αντιλαϊκής κεντρικής πολιτικής µε το κάθε λαϊκό σπίτι.

Υλοποιήθηκε η πολιτική επιβολής φόρων, ανταποδοτικών τελών, η εµπορευµατοποίηση κοινωνικών τοµέων, η ιδιωτικοποίηση δηµοτικής και δηµόσιας περιουσίας, η διασύνδεση των τοπικών οργάνων µε επιχειρηµατικούς οµίλους και τις επιδιώξεις τους.

Όλα αυτά διευρύνονται µε τον νόµο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1».

Η Τ.Ε. Νότιας ∆ωδεκανήσου του ΚΚΕ σας καλεί σε σύσκεψη-συζήτηση µε θέµα: «“Κλεισθένης”: Κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης µέσω δήµων και περιφερειών. Η δράση και οι προτάσεις της “Λαϊκής Συσπείρωσης” που στηρίζεται από το ΚΚΕ σε ∆ήµο και Περιφέρεια.»

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στις 7:30 µ.µ. στο ξενοδοχείο PLAZA».