Οι αιτήσεις για τη χρήση των ενωσιακών γηπέδων

Μέχρι τις 12 Αυγούστου και εγγράφως θα δέχεται η ΕΠΣΔ τα αιτήματα των σωματείων που θέλουν να  κάνουν χρήση, για τις ανάγκες των προπονήσεών τους, των ενωσιακών γηπέδων στο Καρακόνερο και στο Τσαΐρι.

 Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, Γιάννη Μικρόπουλο, στο τηλέφωνο 6940873055.