Σε ισόβια μετετράπη η ποινή θανάτου του Ροδίτη φονιά Αθανασιάδη στην Αδελαΐα

Εντός του μηνός επαναρχίζει η Σχολή Χωροφυλακής Ρόδου

Αφικνούνται 500 νέοι Δόκιμοι
Ως πληροφορούμεθα, εντός του μηνός θα επαναλητουργήση η Σχολή Χωροφυλακής Ρόδου, κατόπιν της ληφθείσης αποφάσεως περί επαναφοράς της δυνάμεως της Χωροφυλακής είς παλαιότερα επίπεδα.
Κατά τάς αυτάς πληροφορίας, αναμένονται λίαν συντόμως 500 δόκιμοι Χωροφύλακες οι οποίοι θα εκπαιδευθούν είς την ενταύθα Σχολήν.

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ ΕΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΔΕΣΜΑ
Η ΠΟΙΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΦΟΝΕΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΙΣ ΑΔΕΛΑΪΔΑ

Είχε φονεύσει την σύζυγόν του και τους γονείς της


ΑΔΕΛΑΪΣ, Αυστραλία- Ο καταδικασθείς δίς είς θάνατον διά τον φόνον της συζύγου του Πουλχερίας, του πενθερού και της πενθεράς του Στέλιος Αθανασιάδης, έτυχε χάριτος υπό του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίον μετέτρεψε την ποινήν του είς ισόβια δεσμά.

Ο Αθανασιάδης, ως γνωστόν, είχε προβή είς τα εγκλήματά του, ενώ ακόμη ήτο νεόνυμφος, ούτος δέ κατάγεται εκ Γενναδίου Ρόδου. Διά της χάριτος, ο Αθανασιάδης απέφυγε τον απαγχονισμόν.

50 ΜΟΝΟΝ ΠΑΙΔΙΑ ΕΔΗΛΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΝ
Ως ανεκοινώθη εκ του ενταύθα υποκαταστήματος του ΙΚΑ από στιγμής είς στιγμήν αναμένονται είς Ρόδον τα αποστελλόμενα υπό του Κεντρικού εμβόλια Σώλκ. κατά της πολιομυελίτιδος, Εν τω μεταξύ, απευθύνεται, νέα ειδοποίησις πρός του ησφαλισμένους του Ιδρύματος, γονείς παιδιών ηλικίας μέχρις 6 ετών, όπως σπεύσουν και δηλώσουν τα ονόματα των τέκνων των είς την Υγειονομικήν υπηρεσίαν του υποκαταστήματος, προκειμένου να εμβολιασθούν. Μέχρι σήμερον, παρά τάς σχετικάς ανακοινώσεις και παρά την παρέλευσιν 15νθημέρου από της πρώτης προσκλήσεως, έχουν δηλωθή μόνον 50 παιδιά προς εμβολιασμόν, συνιστάται δέ είς τους γονείς όπως σπεύσουν το ταχύτερον.
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΥΔΩΡ ΠΡΟΣ ΠΟΣΙΝ ΕΙΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Ως εγνώσθη λόγω της παρατηρουμένης λειψυδρίας εις Κοσκινού, από τινων ημερών το υπ’ αριθμόν 112 όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου εκτελεί 5 δρομολόγια ημερησίως, μεταφέρον ύδωρ προς ύδρευσιν των κατοίκων της κοινότητος. Εξ’ άλλου εγνώσθη ότι ο ΕΔΥΡ παρά το γεγονός ότι δεν είναι της αρμοδιότητός του η ύδρευσις Κοσκινού, ενεργεί αναγκαίας επισκευάς είς το δίκτυον εκ καλής προθέσεως, συντόμως δέ η παροχή ύδατος θα είναι και πάλιν κανονική.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Χθες την 10ην νυκτερινήν είς το Αρχαίον Θέατρον Ρόδου εδόθη με επιτυχίαν η 1η συναυλία της ορχήστρας και χορωδίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την διεύθυνσιν του Δωδεκανησίου μαέστρου κ. Χαραλαμπίδη. Κατά την συναυλίαν εδόθη εν πρόγραμμα ορατορίων, επρολόγισε δέ τούτο ο παρεπιδημών πρώην Υπουργός κ. Σολομωνίδης.

ΕΡΓΑΤ. ΕΚΔΡΟΜΗ
Την προσεχή Κυριακήν  θα λάβη χώραν εκδρομή διοργανούμενη υπό της Εργατικής Εστίας πρός ψυχαγωγίαν των εργαζομένων ησφαλισμένων. Η εν λόγω εκδρομή θα λάβη χώραν είς την τοποθεσίαν «Επτά Πηγές».