Το Νότιο Αιγαίο στην κορυφή του Τουρισμού

H αναβαθμισμένη τουριστική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μια εγγυημένη επαγγελματική διέξοδο για τους νέους, οδηγώντας  σε νέες θέσεις εργασίας, υψηλότερες αμοιβές και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Τουρισμός αποτελεί το κυριότερο όχημα της Ελληνικής Οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017, περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον Τουρισμό των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα κρατικά έσοδα οφείλονται σε εισφορές που έχουν αποδώσει οι ελληνικές επιχειρήσεις του Τουριστικού Κλάδου. Και ότι ο Τουρισμός αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για την αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας της χώρας.

Μιλώντας όμως με αριθμούς για να κατανοήσουμε τη συμβολή του Τουριστικού Προϊόντος στην Ελληνική Οικονομία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2017, η Ελλάδα υποδέχθηκε 27,2 εκ. τουρίστες και εισέπραξε 14,2 δισ. € Το 2017 αποτελεί χρονολογία-σταθμό για τις αφίξεις και τα έσοδα των εισερχόμενων τουριστών. Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις παρουσίασαν αύξηση 9,7% ενώ τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 11,7% κατά την διάρκεια του έτους, αποφέροντας έσοδα  14,2 δις € στην ελληνική οικονομία.

Τα νούμερα δείχνουν πως ο Τουρισμός στηρίζει τα εισοδήματα της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, για το 2017, ο τουρισμός συνέβαλε κατά 76,8% στο ΑΕΠ του Νοτίου Αιγαίου και κατά 47,4% στο ΑΕΠ της Κρήτης. Για το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ο Τουρισμός αποτελεί μία από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες παρουσιάζοντας το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, η συμβολή του Τουρισμού οδηγεί κατ’ επέκταση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών αυτών.

Τουρισμός: βασικός μοχλός μείωσης της ανεργίας
Αυξητική τάση παρατηρήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο και στην απασχόληση στον Τουριστικό κλάδο όπου μετά το 2013 αυξήθηκε κατά 7,8%. Ο αριθμός των εργαζομένων για τα δεδομένα της παρούσας περιόδου είναι εντυπωσιακός, καθώς 630.000 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν συνολικά στον τουρισμό. Αριθμός που δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον και για την δυναμική του κλάδου! Η αύξηση της ανεργίας στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας έχει συμβάλλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας στον Τουρισμό. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους, στον Τουρισμό κυριαρχεί το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης με 335,8 χιλ απασχολούμενους ενώ η αύξηση της μερικής απασχόλησης συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας συνολικά.

Κατά γενική ομολογία και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, ο τουρισμός αποτελεί διέξοδο για πληθυσμιακές ομάδες που δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ενώ απασχολεί άτομα από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η λειτουργία και η ανάπτυξη του Τουριστικού προϊόντος βασίζεται σε συνέργειες με άλλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι οι μεταφορές, ο πρωτογενής τομέας και οι υποδομές. Για αυτό το λόγο, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε το μέγεθος και την ποικιλομορφία των θέσεων εργασίας που δημιουργεί ο Τουρισμός και θα διατηρήσει για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Το παράδειγμα της ΑΝΚΟ ως πρότυπο σχολής τουριστικής εκπαίδευσης

Η Ρόδος αποτελεί ορόσημο του Ελληνικού Τουρισμού και παράδειγμα προς μίμηση. Εδώ και χρόνια κρατά τα σκήπτρα του ελληνικού τουρισμού λόγω των υποδομών της, της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης αλλά και της επένδυσης στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τρανταχτά παραδείγματα αποτελούν η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) και η Anko Academy, η Νο1 σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της Δωδεκανήσου.

Όλοι εμείς λοιπόν που δραστηριοποιούμαστε στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζόμενου δυναμικού στον τουρισμό, που πιστεύουμε στην αξία του Τουριστικού Προϊόντος, θεωρούμε ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να αναπτύξουμε νέες ιδέες, να δημιουργήσουμε καρποφόρες συνεργασίες και να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας κατάλληλα έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση με στόχο την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη αποτελούν άξιοι πρεσβευτές του Ελληνικού Τουρισμού μέσω του υψηλού επιπέδου Τουριστικών Επιχειρήσεων που διαθέτουν και των επενδύσεων  που πραγματοποιούν.

Η σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της ΑΝΚΟ Academy προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης από το 1992 σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Στόχος της Anko είναι να εκπαιδεύσει άρτια τους νέους που θέλουν να εισέλθουν δυναμικά στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν μια λαμπρή καριέρα στον Τουριστικό Κλάδο. Επιπρόσθετα, εκατοντάδες επαγγελματίες των Τουριστικών Επιχειρήσεων εμπιστεύονται την Anko για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια στους τομείς της Γαστρονομίας,  της Εστίασης, της Διοίκησης και γενικότερα της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος.

Το νόμιμα αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Ι.ΙΕΚ και ΚΔΜΒ 1 & 2 ΑΝΚΟ, διαθέτει τέσσερις σχολές - πρότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα στην Κω, στην Ρόδο, Κάλυμνο και Λέρο,  με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό ενώ το ακαδημαϊκό δυναμικό της σχολής αποτελείται από κορυφαία στελέχη του Τουρισμού. Τέλος, στόχος της Anko είναι η δημιουργία ενός δικτύου εξειδικευμένων στελεχών ικανών να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της Παγκόσμιας Τουριστικής Βιομηχανίας.