Λεξιστορείν: Το κόμμα και το... κόμμα!

Η λέξη κόμμα προέρχεται από το ρήμα κόπτω και αρχικά σήμαινε γενικά οτιδήποτε κομμένο κι ειδικότερα το κομμένο κομμάτι νομίσματος.

Σιγά –σιγά απέκτησε τη σημασία του σημείου στίξεως που «κόβει» - χωρίζει  τον λόγο σε μικρότερα κομμάτια.

Η πολιτικὴ χρήση της λέξης καθιερώθηκε αργότερα ως απόδοση του γαλλικού πολιτικού όρου parti δηλώνοντας επί της ουσίας τον  διαχωρισμὸ των πολιτικών σε μερίδες ανάλογα με τις πολιτικὲς  πεποιθήσεις τους.