Μ. Κόνσολας: «Μονομερείς ενέργειες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε στη Νίσυρο, ερήμην της τοπικής κοινωνίας»

Το ζήτημα των μονομερών ενεργειών της διοίκησης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε στη Νίσυρο, που εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η Νίσυρος ανήκει στις περιοχές υψηλού ηφαιστειακού και σεισμικού κινδύνου και σύμφωνα με επιστημονικές απόψεις και μελέτες η αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας σε ενεργά ηφαιστειακά τόξα, συνιστά επικίνδυνη επιλογή.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι σε απάντησή του, τον Ιούλιο του 2016 ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, είχε διαβεβαιώσει το Βουλευτή ότι η εταιρεία δεν θα προχωρούσε σε καμία ενέργεια χωρίς την αποδοχή και τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

«Το γεγονός ότι άλλαξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δεν αποτελεί δικαιολογία για τις μονομερείς κινήσεις στις οποίες προέβη η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που προχώρησε σε διενέργεια διαγωνισμού εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας στο νησί και πρόσφατα, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το γεωθερμικό δυναμικό», τονίζει ο κ. Κόνσολας.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει ότι, πέρα από τις μονομερείς κινήσεις ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της Νισύρου, υπάρχει και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/35, που προβλέπει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα.

Ο κ. Κόνσολας ερωτά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την κυβέρνηση, αν είναι σε θέση να παράσχουν διαβεβαιώσεις ότι η εκμετάλλευση υψηλής ενθαλπίας σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές, όπως η Νίσυρος, δεν εγκυμονεί κινδύνους, αλλά και γιατί δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές προτάσεις για ήπιες μορφές εκμετάλλευσης όπως η χαμηλή ενθαλπία.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Eρώτηση

Προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Μονομερείς ενέργειες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Νίσυρο, ερήμην της τοπικής κοινωνίας»

Κύριε Υπουργέ,

Η πρόθεση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, να αξιοποιήσει το γεωθερμικό δυναμικό της Νισύρου, δεν είναι απλή υπόθεση, αφού, με κανένα τρόπο, δεν πρέπει να συνδεθεί με την περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά και με αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό του νησιού.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκείς απαντήσεις, όπως το γεγονός ότι η Νίσυρος ανήκει στις περιοχές υψηλού ηφαιστειακού και σεισμικού κινδύνου και σύμφωνα με επιστημονικές απόψεις και μελέτες η αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας σε ενεργά ηφαιστειακά τόξα, συνιστά επικίνδυνη επιλογή.

Για το ζήτημα αυτό, είχα στείλει επιστολή προς στον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Βρότση, ζητώντας να διαχωριστεί η περίπτωση της Νισύρου από την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στα άλλα νησιά.

Πρότεινα, επίσης, να αναζητηθούν τρόποι για ήπιες μορφές εκμετάλλευσης, όπως είναι η χαμηλή ενθαλπία, που με τη βοήθεια μιας ανεμογεννήτριας και ενός φωτοβολταϊκού, θα εξασφαλίσουν για τη Νίσυρο, ψύξη, θέρμανση στα σπίτια, ζεστό, κρύο νερό και μείωση του κόστους λειτουργίας του εργοστασίου αφαλάτωσης.

Στην απάντησή του, τον Ιούλιο του 2016, ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία δεν θα προχωρούσε σε καμία ενέργεια χωρίς την αποδοχή και τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

Το γεγονός ότι άλλαξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δεν αποτελεί δικαιολογία για τις μονομερείς κινήσεις στις οποίες προέβη η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που προχώρησε σε διενέργεια

διαγωνισμού εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας στο νησί και πρόσφατα, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το γεωθερμικό δυναμικό.

Όλα αυτά, συμβαίνουν ερήμην της τοπικής κοινωνίας της Νισύρου, αλλά και χωρίς να συνυπολογιστούν οι κίνδυνοι από μια τέτοια ενέργεια και οι ιδιαιτερότητες του νησιού.

Κυρίως, όμως, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/35, που προβλέπει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα.

Πέρα από τις κινήσεις της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., προκύπτει και ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα, επαρκείς απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί για τους κινδύνους από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας στη Νίσυρο αλλά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Για ποιο λόγο δεν υπήρξε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς του νησιού αλλά επελέγησαν μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση μάλιστα και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/35;

2. Με δεδομένο ότι το γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου είναι πολύ μικρό, έχει συναίσθηση το Υπουργείο των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στον τουρισμό του νησιού;

3. Αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι η εκμετάλλευση υψηλής ενθαλπίας σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές, όπως η Νίσυρος, δεν εγκυμονεί κινδύνους;

4. Για ποιο λόγο δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές προτάσεις για ήπιες μορφές εκμετάλλευσης όπως η χαμηλή ενθαλπία;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου